Hotelnictví

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

1
Aktivní studenti
922

Specifikace oboru

Obor: Hotelnictví
Zkratka: HOT
Kód: 6501R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6503 B6503GAHOT Gastronomie, hotelnictví a turismus

Nejčastěji zapisované předměty