Všeobecná sestra

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Tento obor patří mezi tzv. regulované nelékařské profese a platí pro něj direktivy Evropské komise (77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1977, dále 81/1057/EHS z roku 1981,89/48/EEC z roku 1989, 92/51 EEC z roku 1992) a doporučení Evropské komise (XV/E/8301/4/94-DE z roku 1984, XV/E/9432/796-DE z roku 1996, XV/E/8391/3/96-DE a XV/E/8481/4/97-DE z roku 1998). Obor připravuje všeobecné sestry, které poskytnou všeobecnou ošetřovatelskou péči dětem a dospívajícím, dospělým i seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických obtížích ať už v nemocnici nebo mimo ně.

Pohled na tento obor trochu JINAK

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- preklinickým oborům (anatomie, fyziologie, patologie)

- společenskovědním předmětům (psychologie, pedagogika, etika)

- přímé praxi ve zdravotnických zařízeních

- základům ošetřovatelství (ošetřovatelské postupy, teorie ošetřovatelství, management v ošetřovatelství)

- klinickému ošetřovatelství (ošetřovatelská péče o nemocné ve vnitřním lékařství, chirurgických oborech, pediatrii)

Kde se uplatníte?

Ve zdravotnických zařízeních, v privátní praxi, agenturách poskytujících služby v oblasti ošetřovatelské péče, ve vedení ošetřovatelského týmu. Pracovní uplatnění je možno nacházet rovněž ve státech Evropské unie.

Více informací zde

(?)

Činnost všeobecných sester, které odpovídají za všeobecnou ošetřovatelskou péči zahrnuje: péči o děti, dospívající, dospělé a seniory při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických potížích, o které je pečováno v nemocnicích nebo mimo ně. Tyto sestry musí umět chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života postižených osob.

Po získání profesní kvalifikace (způsobilosti) plní absolvent odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví obyvatelstva. Uplatnění je možné v rámci struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových i nelůžkových) zařízeních a institucích. Všeobecné sestry mohou pracovat ve službách, které poskytují péči o děti, dospívající, dospělé, seniory, rodinu, komunitu, ohrožené skupiny, duševně nemocné, handicapované, nevyléčitelně nemocné, umírající, apod.

(?)
  • Všeobecná sestra
(?)

Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví

(?)
142
Aktivní studenti
240

Specifikace oboru

Obor: Všeobecná sestra
Zkratka: VSSBcK
Kód: 5341R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5341 B5341-OSET Ošetřovatelství

Nejčastěji zapisované předměty