Podniková ekonomika a management

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Chcete pracovat v managementu firmy? Nebo máte nápad na zajimavý byznys a chcete ho zrealizovat? Podniková ekonomika a management je trefa do černého. Poodkryjeme vám svět fungování ekonomiky a naučíme vás, co to vlastně podnikání je a co obnáší. Seznámíte se s tím, jak podnik hospodaří a jaké činnosti v něm probíhají. Zaměříme se také na proces přípravy nového produktu od základní myšlenky až po jeho uvedení na trh, marketingové akce na podporu jeho prodeje, distribuci k zákazníkovi, realizaci nápadů na jeho zlepšení, až po řízení celého portfolia produktů a samotné firmy. Neopomeneme vás naučit, jak tyto činnosti vykonávat efektivně, jak technicky zpracovat data pro výhodná rozhodnutí, monitorovat konkurenci, jak využít technologie a sociální sítě a získat na svou stranu kolegy v práci. Po absolvování bakalářského studia budete připraveni naskočit do byznysu nebo se můžete rozhodnout ponořit se do této problematiky hlouběji a seznámit se například s fungováním velkých globálních firem v navazujícím studiu.

(?)

Specializace/směr Ekonomika cestovního ruchu

Ve specializaci Ekonomika cestovního ruchu je absolvent profilován pro řídící práci v oblasti aktivního i pasivního cestovního ruchu s důrazem na specifické znalosti z managementu a marketingu cestovního ruchu, informatiky, průvodcovské činnosti, analýzy cestovního ruchu a jeho geografických podmínek. Součástí vybaveností studenta jsou odpovídající jazykové znalosti v oblasti cestovního ruchu a komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku cestovního ruchu na tuzemském i zahraničním trhu.

Na nižším a středním stupni řízení v organizacích, nabízejících služby cestovního ruchu, v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, v podnicích poskytujících ubytovací, stravovací, dopravní, lázeňské, kulturně-společenské a sportovní služby, ale i služby průvodců a animátorů. V institucích regionálního rozvoje, vzdělávání, ve státní správě i v orgánech samosprávy, u nás i v zahraničí.

Specializace/směr Finance podniku

Ve specializaci Finance podniku si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy, finanční analýzy, oceňování aktiv, platebního a zúčtovacího styku a možnosti využívání pojistné a finanční matematiky.

Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích.

Specializace/směr Management hotelnictví

Ve specializaci Management hotelnictví získá absolvent znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky hotelnictví, managementu hotelového provozu a gastronomie. Zdokonalí si jazykové dovednosti a také znalosti právních norem z dané oblasti, komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku.

Jako odborník na všech stupních řízení v ubytovacích, lázeňských i stravovacích zařízeních u nás i v zahraničí. Vykonávání odborných činností jak provozních, obchodně podnikatelských, tak i řídících v nejrůznějších právně organizačních formách podnikání, pro nižší a střední stupeň řízení ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení a dalších podniků cestovního ruchu, jako jsou kulturní, společenská, sportovní, volnočasová a wellness zařízení, pro podnikatelskou činnost i pro práci v českých a mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.

Specializace/směr Marketing a obchod

Ve specializaci Marketing a obchod si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné v marketingovém řízení firmy a rozvíjeny v souvisejících marketingových disciplínách jako jsou marketingová komunikace, marketing služeb, nákupní marketing a E-marketing.

Absolvent nachází uplatnění zejména v marketingových útvarech firem, ale i v obchodních organizacích.

Specializace/směr Podnikání

Ve specializaci Podnikání si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech zakládání podniku a investování, malé a střední podnikání, podnikání a obchodování na internetu a s ohledem na možnost působení v nevýrobní sféře v oblasti řízení a ekonomika nevýrobní sféry.

Absolvent nachází uplatnění v rámci podnikatelské sféry i ve veřejném sektoru a při vlastním podnikání.

(?)

N6208 Ekonomika a management

(?)
431
Aktivní studenti
192

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208R086
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6208 B_EKOMAN Ekonomika a management

Další informace

Bez přijímací zkoušky.

Nejčastěji zapisované předměty