Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
bakalářský prezenční jednooborový
OPF B0488P050001 B_FU Finance a účetnictví
Název anglicky: Finance and Accounting
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
OPF F0100 FUp Finance a účetnictví
Název anglicky: Finance and Accounting
bakalářský prezenční jednooborový
OPF F0101 FUk Finance a účetnictví
Název anglicky: Finance and Accounting
bakalářský kombinovaný jednooborový
OPF B1015P050001 B_CRT Cestovní ruch a turismus
Název anglicky: Tourist Industry and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 6. 6. 2019 – 6. 6. 2024
Garant: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
OPF C0100 CRTp Cestovní ruch a turismus
Název anglicky: Tourist Industry and Tourism
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Banking, Finance, Insurance
navazující prezenční jednooborový
OPF N0688A140009 N_MI Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 4. 2019 – 5. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
OPF N0101 MIp Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
navazující prezenční jednooborový
OPF N0102 MIk Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
navazující kombinovaný jednooborový
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
OPF B6202 B_HOSPOL Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
OPF 6202R002 BAN Bankovnictví
Název anglicky: Banking
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
OPF 6731R007 SOMA Sociální management
Název anglicky: Social Management
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.
OPF 6202R055 VES Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF 6202R002 S6202R002 Banking
Název anglicky: Banking
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 8. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
OPF 6202R055 VES Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF B6208 B_EKOMAN Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
OPF 6202R049 UD Účetnictví a daně
Název anglicky: Accounting and Taxes
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Název anglicky: Business Economics and Management
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Směr: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism) – neotvírá se
Směr: FP Finance podniku (Corporate Finance) – neotvírá se
Směr: MH Management hotelnictví (Hotel Management)
Směr: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Směr: PO Podnikání (Business)
Název anglicky: Business Economics and Management
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 12. 2015 – 31. 3. 2023
Garant: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Směr: ECRA Economy of Tourism (Economy of Tourism)
Směr: FPA Corporate Finance (Corporate Finance)
Směr: MOA Marketing and Trade (Marketing and Trade)
Směr: POA Business (Business)
Název anglicky: Business Economics in Trade and Services
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Směr: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism)
OPF 6208R061 MM Marketing a management
Název anglicky: Marketing and Management
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Směr: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism)
Směr: FP Finance podniku (Corporate Finance)
OPF 6202R049 UD Účetnictví a daně
Název anglicky: Accounting and Taxes
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Název anglicky: Business Economics and Management
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Směr: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism) – neotvírá se
Směr: FP Finance podniku (Corporate Finance) – neotvírá se
Směr: MH Management hotelnictví (Hotel Management)
Směr: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Směr: PO Podnikání (Business)
OPF B6209 B_SYSINF Systémové inženýrství a informatika
Název anglicky: System Engineering and Informatics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
OPF 6209R021 MI Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
OPF 6209R021 S6209R021 Managerial Informatics
Název anglicky: Managerial Informatics
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 8. 2013 – 31. 8. 2019
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
OPF 6209R021 MI Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
B6503 B6503GAHOT Gastronomie, hotelnictví a turismus
Název anglicky: Gastronomy, Hotel Management and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
OPF 6501R010 HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hotel Industry
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
OPF N6202 N_HOSPOL Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
OPF 6202T055 VES Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF 6202T002 BAN Bankovnictví
Název anglicky: Banking
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
OPF 6202T002 S6202T002 Banking
Název anglicky: Banking
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 8. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
OPF 6202T055 VES Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky: Public Economy and Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF N6208 N_EKOMAN Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Business Economics and Management
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Směr: FP Finance podniku (Corporate Finance) – neotvírá se
Směr: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Směr: PO Podnikání (Business)
Směr: UD Účetnictví a daně (Accounting and Taxes)
Název anglicky: Business Economics and Management
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 12. 2015 – 31. 3. 2023
Garant: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Směr: FPA Corporate Finance (Corporate Finance) – neotvírá se
Směr: MOA Marketing and Trade (Marketing and Trade)
Směr: POA Business (Business) – neotvírá se
Směr: UDA Accounting and Taxes (Accounting and Taxes) – neotvírá se
Název anglicky: Business Economics and Management
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Směr: FP Finance podniku (Corporate Finance) – neotvírá se
Směr: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Směr: PO Podnikání (Business)
Směr: UD Účetnictví a daně (Accounting and Taxes)
OPF N6209 N_SYSINF Systémové inženýrství a informatika
Název anglicky: System Engineering and Informatics
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
OPF 6209T021 MI Manažerská informatika
Název anglicky: Managerial Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
OPF 6209T021 S6209T021 Managerial Informatics
Název anglicky: Managerial Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 8. 2013 – 31. 8. 2019
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
OPF P6208 D_EKOMAN3 Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
doktorský, 3 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Business Economics and Management
doktorské prezenční
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Název anglicky: Business Economics and Management
doktorské kombinované
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF P6230 D_EKOMAN4 Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
OPF 6208V086 DPEM4 Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economics and Management
doktorské prezenční
Akreditace: 21. 12. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF 6208V086 DPEM4A Business Economics and Management
Název anglicky: Business Economics and Management
doktorské prezenční
Akreditace: 21. 12. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF 6208V086 DPEM4 Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economics and Management
doktorské kombinované
Akreditace: 21. 12. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Test Test Testovaci
Název anglicky: Testing
celoživotní vzdělávání, 1 r., žádny
Rek X_1419 U3V Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
OPF U3V_SP U3VSP Společenský protokol
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
OPF U3V_PAS U3VPAS Pohybové aktivity seniorů
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
OPF X_1431 U3V Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 4. 4. 2020 22:51