Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
OPF B0312A050008 B_VES Public Economy and Administration
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/6/2020 – 27/6/2030
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's combined single-subject
OPF B0412A050004 B_BPP Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2019 – 28/2/2029
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF B0100 BPPp Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bachelor's full-time single-subject
OPF B0102 BPPk Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bachelor's combined single-subject
OPF B0413A050040 B_EM Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2021 – 30/10/2031
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF BE101 EMOMp Trade and Marketing
Name in Czech: Obchod a marketing
Bachelor's full-time specialized
OPF BE102 EMPOp Business
Name in Czech: Podnikání
Bachelor's full-time specialized
OPF BE103 EMOMk Trade and Marketing
Name in Czech: Obchod a marketing
Bachelor's combined specialized
OPF BE104 EMPOk Business
Name in Czech: Podnikání
Bachelor's combined specialized
OPF B0413A050041 B_EME Economics and Management
Name in Czech: Economics and Management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 30/10/2021 – 30/10/2031
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF BE102 EME Economics and Management
Name in Czech: Economics and Management
Bachelor's full-time single-subject
OPF B0413P050033 B_MSS Social Service Management
Name in Czech: Management v sociálních službách
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/6/2020 – 30/6/2025
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Management v sociálních službách
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Management v sociálních službách
Bachelor's combined single-subject
OPF B0413P050045 B_DB Digital Business
Name in Czech: Digitální business
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/2/2021 – 26/2/2026
Guarantor: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF BD201 DBp Digitální Business
Name in Czech: Digitální business
Bachelor's full-time single-subject
OPF B0413P050047 B_MZO International Trade
Name in Czech: Mezinárodní obchod
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/4/2021 – 29/4/2026
Guarantor: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF BM101 MZOp International Trade
Name in Czech: Mezinárodní obchod
Bachelor's full-time single-subject
OPF B0414P050001 B_MAR Marketing
Name in Czech: Marketing
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/6/2020 – 30/6/2025
Guarantor: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF BM201 MARp Marketing
Name in Czech: Marketing
Bachelor's full-time single-subject
OPF BM202 MARk Marketing
Name in Czech: Marketing
Bachelor's combined single-subject
OPF B0488P050001 B_FU Finance and Accounting
Name in Czech: Finance a účetnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2019 – 28/2/2029
Guarantor: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF F0100 FUp Finance and Accounting
Name in Czech: Finance a účetnictví
Bachelor's full-time single-subject
OPF F0101 FUk Finance and Accounting
Name in Czech: Finance a účetnictví
Bachelor's combined single-subject
OPF B1015P050001 B_CRT Tourist Industry and Tourism
Name in Czech: Cestovní ruch a turismus
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 6/6/2019 – 6/6/2024
Guarantor: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Cestovní ruch a turismus
Bachelor's full-time single-subject
OPF N0312A050009 N_VES Public Economy and Administration
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/6/2020 – 27/6/2025
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
master's full-time single-subject
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Master's combined single-subject
OPF N0412A050004 N_BPP Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2019 – 28/2/2029
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF N0110 BPPp Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
master's full-time single-subject
OPF N0112 BPPk Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Master's combined single-subject
OPF N0413A050049 N_EM Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/11/2021 – 4/11/2026
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF NE105 EMOMp Trade and Marketing
Name in Czech: Obchod a marketing
master's full-time specialized
OPF NE104 EMPOp Business
Name in Czech: Podnikání
master's full-time specialized
OPF NE106 EMFUp Economics and management
Name in Czech: Finance, účetnictví a daně
master's full-time specialized
OPF NE101 EMOMk Trade and Marketing
Name in Czech: Obchod a marketing
Master's combined specialized
OPF NE102 EMPOk Business
Name in Czech: Podnikání
Master's combined specialized
OPF NE103 EMFUk Economics and management
Name in Czech: Finance, účetnictví a daně
Master's combined specialized
OPF N0413A050050 N_EME Economics and Management
Name in Czech: Economics and Management
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: English English
Accreditation: 4/11/2021 – 4/11/2026
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF NE107 EMEp Economics and Management
Name in Czech: Economics and Management
master's full-time single-subject
OPF N0688A140009 N_MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/4/2019 – 5/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Study plans:
Study plans:
OPF N0101 MIp Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
master's full-time single-subject
OPF N0102 MIk Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Master's combined single-subject
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
OPF B6202 B_HOSPOL Economic Policy and Administration
Name in Czech: Hospodářská politika a správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
OPF 6202R002 BAN Banking
Name in Czech: Bankovnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
OPF 6731R007 SOMA Social Management
Name in Czech: Sociální management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF 6202R002 S6202R002 Banking
Name in Czech: Banking
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/8/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF B6208 B_EKOMAN Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
OPF 6202R049 UD Accounting and Taxes
Name in Czech: Účetnictví a daně
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 31/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism) – not offered
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MH Management hotelnictví (Hotel Management)
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
Name in Czech: Business Economics and Management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 21/12/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Specialization: ECRA Economy of Tourism (Economy of Tourism)
Specialization: FPA Corporate Finance (Corporate Finance)
Specialization: MOA Marketing and Trade (Marketing and Trade)
Specialization: POA Business (Business)
Name in Czech: Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism)
OPF 6208R061 MM Marketing and Management
Name in Czech: Marketing a management
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism)
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance)
OPF 6202R049 UD Accounting and Taxes
Name in Czech: Účetnictví a daně
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 1/9/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 31/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism) – not offered
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MH Management hotelnictví (Hotel Management)
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
OPF B6209 B_SYSINF System Engineering and Informatics
Name in Czech: Systémové inženýrství a informatika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
OPF 6209R021 MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 24/4/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Specialization: IP Internet v podnikání (Internet in business) – not offered
OPF 6209R021 S6209R021 Managerial Informatics
Name in Czech: Managerial Informatics
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/8/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
OPF 6209R021 MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 24/4/2013 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Specialization: IP Internet v podnikání (Internet in business) – not offered
B6503 B6503GAHOT Gastronomy, Hotel Management and Tourism
Name in Czech: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
OPF N6202 N_HOSPOL Economic Policy and Administration
Name in Czech: Hospodářská politika a správa
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF 6202T002 BAN Banking
Name in Czech: Bankovnictví
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
OPF 6202T002 S6202T002 Banking
Name in Czech: Banking
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/8/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
OPF N6208 N_EKOMAN Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 31/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance)
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
Specialization: UD Účetnictví a daně (Accounting and Taxes)
Name in Czech: Business Economics and Management
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 31/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Specialization: FPA Corporate Finance (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MOA Marketing and Trade (Marketing and Trade)
Specialization: POA Business (Business) – not offered
Specialization: UDA Accounting and Taxes (Accounting and Taxes) – not offered
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 31/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance)
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
Specialization: UD Účetnictví a daně (Accounting and Taxes)
OPF N6209 N_SYSINF System Engineering and Informatics
Name in Czech: Systémové inženýrství a informatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.

Fields:
Fields:
OPF 6209T021 MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 1/9/1999 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
OPF P6208 D_EKOMAN3 Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Fields:
Fields:
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 1/9/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 1/9/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF P6230 D_EKOMAN4 Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
OPF 6208V086 DPEM4 Business Economics and Management
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 24/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF 6208V086 DPEM4A Business Economics and Management
Name in Czech: Business Economics and Management
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 21/12/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
OPF 6208V086 DPEM4 Business Economics and Management
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 24/3/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Test Test Testing
Name in Czech: Testovaci
lifelong learning, 1 y., žádny
Rek X_1419 U3V Univerzita třetího věku
Name in Czech: Univerzita třetího věku
lifelong learning, 1 y., language of instruction: Czech Czech

Fields:
Fields:
OPF U3V_12 SU3V12 Etudy první pomoci
Name in Czech: Etudy první pomoci
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Accreditation: 1/9/2018 – 31/8/2019
Name in Czech: Výužití ICT pro volnočasové aktivity seniorů
University of the Third Age
Name in Czech: Anglická konverzace pro středně pokročilé
University of the Third Age
Name in Czech: Anglická konverzace pro pokročilé
University of the Third Age
Name in Czech: Německá konverzace pro mírně pokročilé
University of the Third Age
Name in Czech: Angličtina pro začátečníky
University of the Third Age
Name in Czech: Angličtina pro mírně pokročilé
University of the Third Age
OPF U3V_PAS U3VPAS Pohybové aktivity seniorů
Name in Czech: Pohybové aktivity seniorů
University of the Third Age
Name in Czech: Vybrané kapitoly z české a světové literatury
University of the Third Age
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 2/12/2021 03:46