Programmes and plans (nová struktura studia)

Programmes and plans (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
OPF B0412A050004 B_BPP Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2019 – 28/2/2029
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF B0100 BPPp Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Bachelor's full-time single-subject
OPF B0488P050001 B_FU Finance and Accounting
Name in Czech: Finance a účetnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2019 – 28/2/2029
Guarantor: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF F0100 FUp Finance and Accounting
Name in Czech: Finance a účetnictví
Bachelor's full-time single-subject
OPF F0101 FUk Finance and Accounting
Name in Czech: Finance a účetnictví
Bachelor's combined single-subject
OPF B1015P050001 B_CRT Tourist Industry and Tourism
Name in Czech: Cestovní ruch a turismus
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 6/6/2019 – 6/6/2024
Guarantor: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Cestovní ruch a turismus
Bachelor's full-time single-subject
OPF N0412A050004 N_BPP Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/2/2019 – 28/2/2029
Guarantor: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
OPF N0110 BPPp Banking, Finance, Insurance
Name in Czech: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Master's full-time single-subject
OPF N0688A140009 N_MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/4/2019 – 5/4/2029
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Study plans:
Study plans:
OPF N0101 MIp Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Master's full-time single-subject
OPF N0102 MIk Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Master's combined single-subject
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programmes and fields

Programmes and fields

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
OPF B6202 B_HOSPOL Economic Policy and Administration
Name in Czech: Hospodářská politika a správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.

Fields:
Fields:
OPF 6202R002 BAN Banking
Name in Czech: Bankovnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
OPF 6731R007 SOMA Social Management
Name in Czech: Sociální management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
OPF 6202R002 S6202R002 Banking
Name in Czech: Banking
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/8/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
OPF B6208 B_EKOMAN Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Fields:
Fields:
OPF 6202R049 UD Accounting and Taxes
Name in Czech: Účetnictví a daně
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism) – not offered
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MH Management hotelnictví (Hotel Management)
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
Name in Czech: Business Economics and Management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 21/12/2015 – 31/3/2023
Specialization: ECRA Economy of Tourism (Economy of Tourism)
Specialization: FPA Corporate Finance (Corporate Finance)
Specialization: MOA Marketing and Trade (Marketing and Trade)
Specialization: POA Business (Business)
Name in Czech: Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism)
OPF 6208R061 MM Marketing and Management
Name in Czech: Marketing a management
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism)
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance)
OPF 6202R049 UD Accounting and Taxes
Name in Czech: Účetnictví a daně
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: ECR Ekonomika cestovního ruchu (Economy of Tourism) – not offered
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MH Management hotelnictví (Hotel Management)
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
OPF B6209 B_SYSINF System Engineering and Informatics
Name in Czech: Systémové inženýrství a informatika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Fields:
Fields:
OPF 6209R021 MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
OPF 6209R021 S6209R021 Managerial Informatics
Name in Czech: Managerial Informatics
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/8/2013 – 31/8/2019
OPF 6209R021 MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
B6503 B6503GAHOT Gastronomy, Hotel Management and Tourism
Name in Czech: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Fields:
Fields:
OPF 6501R010 HOT Hotel Industry
Name in Czech: Hotelnictví
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/10/2015 – 31/12/2024
OPF N6202 N_HOSPOL Economic Policy and Administration
Name in Czech: Hospodářská politika a správa
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
OPF 6202T002 BAN Banking
Name in Czech: Bankovnictví
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
OPF 6202T002 S6202T002 Banking
Name in Czech: Banking
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/8/2013 – 31/12/2024
Name in Czech: Veřejná ekonomika a správa
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
OPF N6208 N_EKOMAN Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
Specialization: UD Účetnictví a daně (Accounting and Taxes)
Name in Czech: Business Economics and Management
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 21/12/2015 – 31/3/2023
Specialization: FPA Corporate Finance (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MOA Marketing and Trade (Marketing and Trade)
Specialization: POA Business (Business) – not offered
Specialization: UDA Accounting and Taxes (Accounting and Taxes) – not offered
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: FP Finance podniku (Corporate Finance) – not offered
Specialization: MO Marketing a obchod (Marketing and Trade)
Specialization: PO Podnikání (Business)
Specialization: UD Účetnictví a daně (Accounting and Taxes)
OPF N6209 N_SYSINF System Engineering and Informatics
Name in Czech: Systémové inženýrství a informatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing.
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Fields:
Fields:
OPF 6209T021 MI Managerial Informatics
Name in Czech: Manažerská informatika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
OPF 6209T021 S6209T021 Managerial Informatics
Name in Czech: Managerial Informatics
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/8/2013 – 31/8/2019
OPF P6208 D_EKOMAN3 Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
OPF P6230 D_EKOMAN4 Economics and Management
Name in Czech: Ekonomika a management
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.
Guarantor: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Fields:
Fields:
OPF 6208V086 DPEM4 Business Economics and Management
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/12/2015 – 31/12/2024
OPF 6208V086 DPEM4A Business Economics and Management
Name in Czech: Business Economics and Management
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 21/12/2015 – 31/12/2024
OPF 6208V086 DPEM4 Business Economics and Management
Name in Czech: Podniková ekonomika a management
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/12/2015 – 31/12/2024
Test Test Testing
Name in Czech: Testovaci
lifelong learning, 1 y., žádny
Rek X_1419 U3V Univerzita třetího věku
Name in Czech: Univerzita třetího věku
lifelong learning, 1 y., language of instruction: Czech Czech

Fields:
Fields:
OPF U3V_SP U3VSP Společenský protokol
Name in Czech: Společenský protokol
University of the Third Age, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výužití ICT pro volnočasové aktivity seniorů
University of the Third Age, 2 y.
Name in Czech: Anglická konverzace pro středně pokročilé
University of the Third Age, 2 y.
Name in Czech: Anglická konverzace pro pokročilé
University of the Third Age, 2 y.
Name in Czech: Německá konverzace pro mírně pokročilé
University of the Third Age, 2 y.
Name in Czech: Angličtina pro začátečníky
University of the Third Age, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Angličtina pro mírně pokročilé
University of the Third Age, 2 y., language of instruction: Czech Czech
OPF U3V_PAS U3VPAS Pohybové aktivity seniorů
Name in Czech: Pohybové aktivity seniorů
University of the Third Age, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vybrané kapitoly z české a světová literaturu
University of the Third Age, 2 y., language of instruction: Czech Czech
OPF X_1431 U3V Univerzita třetího věku
Name in Czech: Univerzita třetího věku
lifelong learning, 3 y., language of instruction: Czech Czech

Fields:
Fields:
Name in Czech: U3V - Angličtina pro mírně pokročilé
University of the Third Age, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Time the data were pre-processed: 29/2/2020 04:38