Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FVP B0111P190003 SPEP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 7. 2020 – 8. 7. 2025
Garant: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP SPEPBcP_1 SPEPBcP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
FVP SPEPBcK_1 SPEPBcK Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP SPEPBcC_1 SPEPBcC Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FVP B0188P190001 SPP Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 6. 2019 – 29. 6. 2029
Garant: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP SPPBcP_4 SPPBcP Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářský prezenční jednooborový
FVP SPPBcK_4 SPPBcK Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP SPPBcC_4 SPPBcC Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FVP B0188P190004 EPOS Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 7. 2020 – 8. 7. 2025
Garant: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP EPOSBcP_2 EPOSBcP Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský prezenční jednooborový
FVP EPOSBcK_2 EPOSBcK Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP B0911P360003 DENH Dentální hygiena
Název anglicky: Dental hygiene
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 6. 2020 – 11. 6. 2025
Garant: MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP DENHBcP_1 DENHBcP Dentální hygiena
Název anglicky: Dental hygiene
bakalářský prezenční jednooborový
FVP B0913P360031 PORA Porodní asistence
Název anglicky: Birth Assistance
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 7. 2020 – 14. 7. 2030
Garant: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP PORABcP_1 PORABcP Porodní asistence
Název anglicky: Birth Assistance
bakalářský prezenční jednooborový
FVP B0913P360037 PEDO Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 31. 8. 2021 – 31. 8. 2026
Garant: MUDr. Alice Nogolová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP PEDOBcP_1 PEDOBcP Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský prezenční jednooborový
FVP PEDOBcK_1 PEDOBcK Pediatrické ošetřovatelství
Název anglicky: Pediatric nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP B0913P360040 VSEO Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 11. 2021 – 4. 11. 2026
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FVP VSEOBcP_1 VSEOBcP Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský prezenční jednooborový
FVP VSEOBcK_1 VSEOBcK Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
bakalářský kombinovaný jednooborový
FVP VSEOBcC_1 VSEOBcC Všeobecné ošetřovatelství
Název anglicky: General nursing
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 2. 2022 – 19. 2. 2027
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Work in Public Administration
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Social Work in Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FVP N0188P190001 SPEP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 27. 4. 2023 – 27. 4. 2028
Garant: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education with Focus on Education
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education of Persons with Impaired Communication Abilities
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education with Focus on Education
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education of Persons with Impaired Communication Abilities
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 3. 2020 – 17. 3. 2025
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B5341 B5341-OSET Ošetřovatelství
Název anglicky: Nursing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

Obory:
Obory:
FVP 5341R009 VSSBcP Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nursing Studies
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 5. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
FVP 5341R009 VSSBcK Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nursing Studies
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 5. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
B6702 B6702-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territoral Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 6702R017 SESBcP Středoevropská studia
Název anglicky: Central European Studies
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
B6731 B6731-SPSP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Název anglicky: Public Administration and Social Politics
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 11. 7. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
B7507 B7507-SvP Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 7502R008 SPPBcP Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
FVP 7502R008 SPPBcK Sociální patologie a prevence
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
FVP 7507R109 EPOSBcK Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
FVP N6702 N6702-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Název anglicky: International Territorial Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2020

Obory:
Obory:
FVP 6702T017 SESNaP Středoevropská studia
Název anglicky: Central European Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 13. 5. 2016 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Politics and Public Administration in the Central Europe
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 9. 10. 2014 – 31. 12. 2024
N6731 N6731-SPSP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration and Social Policy
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Název anglicky: Public Administration and Social Policy
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
FVP X_1541 1541 Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
magisterský navazující, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
P7105 P7105 Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
doktorský, 3 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
FVP P7107 P7107-HV Historické vědy
Název anglicky: Historical Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 7105V085 MDSEPhP Moderní dějiny střední Evropy
Název anglicky: Modern History of the Central Europe
doktorské prezenční
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
FVP 7105V085 MDSEPhK Moderní dějiny střední Evropy
Název anglicky: Modern History of the Central Europe
doktorské kombinované
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
FVP_CZV_M FVP_CŽV_M Kurzy CŽV typu M (mimo rámec akreditovaných programů)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
FVP X_1402 B5341-OSET Ošetřovatelství
Název anglicky: Nursing
celoživotní vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
FVP 5341R009 VSSBcC CŽV Bc Všeobecná sestra
Název anglicky: General Nursing Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
FVP X_1406 SPPczv Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
celoživotní vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Public Administration and Social Policy
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
FVP X_1456 B7507-SvP Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
celoživotní vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social Pathology and Prevention
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
FVP 7507R109 EPOSBcC CŽV Bc Edukační péče o seniory
Název anglicky: Educational Care for Seniors
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Rek X_1540 1540 Programy akreditované ministerstvy
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1.5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 20. 1. 2020 – 20. 1. 2023
Název anglicky: Pedagogical study of special education for qualified teachers of practical teaching, professional training, kindergarten teachers and carer
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 11. 7. 2023 – 10. 7. 2026
FVP X_1558 VP_VŠS Vzdělávací program VŠS
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
FVP X_1583 1583 Předměty pro zahraniční studenty
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Obory:
Obory:
FVP P201801 SP201801 Předměty pro zahraniční studenty
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 3. 10. 2023 01:00