Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Ing. Lucie Vavrušková (UIT OPF SU), učo 46778

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1952