Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Jan Chmela (UIT OPF SU), učo 48701

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1952