MU03041 Seminar in Mathematical Analysis II

Mathematical Institute in Opava
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Mathematical Institute in Opava
Prerequisites (in Czech)
MU03040 Seminar in Math. Analysis I && TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Náplní semináře jsou referáty resp. přednášky účastníků o vlastních nebo cizích nových výsledcích. Na semináři též vystupují hosté, i ze zahraničí. V tom případě se přednášky konají zpravidla v angličtině. Zařazeny jsou i tzv. pracovní semináře, na nichž se uvádějí otevřené problémy a hledají se případné cesty k jejich řešení.
Syllabus
  • Program of the seminar is published several weeks in advance on the web pages of the institute.
    Thematics focus is mainly on dynamical systems, but more generally on mathematical analysis and related areas.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Seminář26
Summary26
The course is also listed under the following terms Winter 1997, Summer 1998, Summer 1999, Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/summer2022/MU03041