HKDRPNP005 Cultural Heritage

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HKDRPNP005/A: Út 13:05–14:40 H9, R. Dluhošová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvýšení jazykových a zejména komunikačních kompetencí, práce s odbornými cizojazyčnými informačními zdroji a tvorba cizojazyčných prezentací ve vztahu ke kulturním dějinám a kulturnímu dědictví. Předmět je věnován problematice kulturního dědictví jak po stránce faktografické, tak po stránce jazykové. Záměrem je poskytnout studentům základní přehled a zároveň rozšířit a prohloubit jejich znalost odborné terminologie v oblasti dějin českých zemí, kulturního, přírodního a archeologického dědictví, památek UNESCO v České republice, nehmotného kulturního dědictví a kulturního dědictví Slezska. Pozornost bude rovněž věnována rozšiřování a obohacování slovní zásoby v oblasti architektury, malby, sochařství, literatury, divadla, filmu a hudby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
pracovat s odbornými cizojazyčnými informačními zdroji
připravit cizojazyčných prezentací ve vztahu ke kulturním dějinám a kulturnímu dědictví
adekvátně používat odbornou terminologii
uvědoměle a cílevědomě používat anglický jazyk jak z hlediska plynulosti, tak správnosti.
Osnova
 • 1. Introduction, literature, information sources, basic terminology, system of cultural heritage protection.
 • 2. Culture and cultural heritage – basic terms and approaches.
 • 3. Natural heritage and natural heritage protection; archaeological heritage, most important sites in the country.
 • 4. Architecture as a part of cultural heritage; basic styles, characteristic features.
 • 5. – 7. Religious monuments; castles and chateaux; town/village zones/reserves.
 • 8. Fine arts – painting and sculpture; museums and galleries.
 • 9. History of Czech music.
 • 10. Documentary heritage – history of literature.
 • 11. History of the Czech Lands.
 • 12. UNESCO monuments in the Czech Republic.
 • 13. Cultural heritage of Silesia – tangible and intangible.
Literatura
  povinná literatura
 • DAVID, P., SOUKUP, V. 999 turistických zajímavostí České republiky. Praha. Kartografie, 1999. ISBN 80-7011-656-0. info
 • DLUHOŠOVÁ, Radmila. The Czech Republic: The Gem in the Heart of Europe. Opava, 2015. ISBN 978-80-7510-178-5. info
 • DLUHOŠOVÁ, Radmila. Wandering the Czech Republic. Opava, 2015. info
 • KNÁPEK, Z. Po nejkrásnějších místech Čech, Moravy a Slezska. Praha, 2007. info
  doporučená literatura
 • ČORNEJ, P. Fundamentals of Czech History. Praha, 1992. info
 • DAVID, P., SOUKUP, V. 444 historických měst a městeček České republiky. Praha. Kartografie, 2004. ISBN 80-7011-741-9. info
 • HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha: Propagační tvorba, 1980. ISBN neuvedeno. info
Výukové metody
Prezentace, diskuse.
Metody hodnocení
Ústní rozprava.
Aktivní účast na seminářích (75 %)
Zpracování a prezentace vybraného tématu (PowerPoint).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/HKDRPNP005