UBKCJLNP24 Přednáška ze srovnávací a historické jazykovědy v angličtině

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 10:35–11:20 PraPed
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty se základními tématy ze srovnávací a historické lingvistiky. Důraz je kladen na anglickou odbornou terminologii. Přednáška probíhá v angličtině.
Výstupy z učení
Student je schopen: - chápat příbuznost jazyků v Indoevropské jazykové rodině - rozumět hláskovým, morfologickým a sémantickým změnám - používat srovnávací metodu a metodu vnitřní rekonstrukce
Osnova
  • 1. The language families of the world 2. The Indo-European family 3. Typology and universals 4. Language change 5. Sound changes: typology 6. Morphological changes 7. Semantic changes 8. Syntactic changes 9. Analogy – typology and tendencies 10. Comparative method: establishing linguistic relationship 11. Comparative reconstruction 12. Internal reconstruction 13. Reconstruction of the Proto-Indo-European
Literatura
    povinná literatura
  • HOCK, H.H. Principles of Historical Linguistics. Mouton de Gruyter, 1991. info
    doporučená literatura
  • CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 2010. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2022/UBKCJLNP24