UBKCU046 Odborný text v cizím jazyce 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Bc. Roman Sukač, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCU046/A: Čt 14:45–16:20 PraPed, R. Sukač
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na práci s odbornými texty literárněteoretické, literárněhistorické a lingvistické povahy v němčině a v angličtině tak, aby se studenti seznámili s cizojazyčnou terminologií a byli schopni chápat obsah daného textu.
Osnova
 • Literární texty související s českým územím psané zahraničními badateli. Lingvistické texty, encyklopedická hesla
Literatura
  doporučená literatura
 • ORT, T. Art and Life in Modernist Prague: Karel Capek and His Generation, 1911-1938. AIAA, 2013. info
 • MALMKJAER, K. (ed.). The Routledge Linguistics Encyclopedia. Routledge, 2013. info
 • ZAND, G.; HOLÝ, J.; VINTR, H. Tschechische Literatur 1945-2000. Tendenzen, Autoren, Materialien. Harrassowitz, 2011. info
 • CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 2010. info
 • BROWN, K.; OGILVIE, S. Concise Encyclopedia of Languages of the World. Elsevier, 2008. info
 • BUSSMANN, H.; LAUFFERT, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag, 2008. info
 • SAYER, D. Coasts of Bohemia. Princeton University Press, 2000. info
 • BORN, J.; KRYWALSKI, D. Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern 1900-1939. de Gruyter, 2000. info
Informace učitele
Účast na seminářích (povolená absence max. dvou seminářů), úspěšně složený zápočtový test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKCU046