UCJAMLIG Americké lingvoreálie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout posluchačům základní rozhled a orientaci v problematice amerických lingvoreálií, upozornit na základní politické, kulturní a sociální aspekty života v USA s důrazem na to, co je specifické pro Spojené státy. Po absolvování kurzu má být posluchač schopen samostatně se orientovat v oboru amerických studií a v odborné literatuře a sám se v této oblasti dále vzdělávat. Vše je založeno na historickém vývoji. Sylabus: 1. Colonial America and American values 2. American revolution and American government 3. American expansion and geography 4. Between the revolution and the Civil War and American education 5. The Civil War 6. Reconstruction and American Empire 7. 1900-1939 8. The USA at war 9. The post-war America and American religion 10. 1970s till nowadays and American population 11. Mass Media 12. American Arts Literatura: Jordan, W. D. a Litwack, L. F.: The United States, 7. vydání, New Jersey: Prentice Hall, 1994. McNaught, K.: The Penguin History of Canada, London: Penguin, 1988. Nevins, A. a kol.: A Pocket History of the United States, 9. vydání, New York: Washington Square Press, 1992. Stevenson, D. K.: American Life and Institutions, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1989. Veselý, K.: The English Speaking Countries, 3. vydání, SPN: Praha, 1983.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJAMLIG