UCJIK014 Latina pro italisty 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/5. Seminář 5 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Aktuální informace o předmětu najdete na stránkách vyučujícího:
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz latiny přímo navazuje na předmět Latina pro italisty 1 se zaměřením na perfektní a supinový kmen latinských sloves a na číslovky. Cílem kurzu je rovněž upevňování dosud získaných poznatků formou četby (Tacitus, některé římské nápisy, Itala a Vulgata, Chronikon Aulae Regiae). Vedle toho se posluchači ve stručném přehledu seznámí se základními rozdíly mezi latinou klasickou a lidovou a s významem lidové latiny pro formování italštiny. Literatura: Povinná literatura: Bejlovec, J. a kol.: Latina pro vysoké školy. Praha: SPN, 1974. Sommer, A.: Grammatica linguae Latinae in tabellis. FFSU Opava, 1991/92 Doporučená literatura: Quitt, Z. ? Kucharský, P.: Latinská mluvnice. Praha: SPN, 1974 Quitt, Z. ? Kucharský, P.: Česko ? latinský slovník. Praha: SPN, 1992 Pražák ? Novotný ? Sedláček: Latinsko ? český slovník. Praha, 1948 a násl. Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, 1992 Bartoněk, A. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Brno: UJEP, 1977.
Osnova
 • 1. Stupňování adjektiv a adverbií
  2. Futurum I. všech latinských konjugací
  3. Přehled deklinace ukazovacích zájmen
  4. Přehled deklinace ostatních zájmen
  5. Perfektní kmen, indikativ perfekta aktiva
  6. Supinový kmen, participium perf. pasiva a futura akt.
  7. Indikativ perf. pasiva, opisná konjugace činná
  8. Indikativ plusquamperfekta aktiva i pasiva
  9. Futurum II. v aktivu i pasivu
  10. Číslovky základní a řadové
  11. Nejběžnější nepravidelná slovesa
  12. Od lidové latiny k italštině (Appendix Probi, tzv. hádanka z Verony)
Informace učitele
80% účast na seminářích, zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK014