UCJIK104 Praktická cvičení z italštiny 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/12/0. Cvičení 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v bloku Praktických cvičení z italštiny 5 a 6 navazuje na předchozí bloky Praktických cvičení z italštiny a je zaměřena na další rozvíjení komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby v okruhu témat vymezeném v sylabech. Nadále jsou upevňovány znalosti gramatické. Schopnost porozumět mluvenému projevu a psanému textu je rozvíjena poslechem autentických nahrávek a četbou složitějších textů, na jejichž základě lze založit schopnost konverzovat plynule na osobní, pracovní i společenské téma. Poslední týdny zkráceného semestru jsou věnovány opakování a nácviku plynulosti projevu. Cílem posledního bloku jazykových cvičení je, aby posluchač dosáhl úrovně C1 SERR. Požadavky: Aktivní účast na cvičeních (min. 80 %) s předem vypracovanými cvičeními, test na konci semestru. Odevzdat vypracovaná cvičení zadaná pro jednotlivé lekce, test na konci semestru. Literatura: Povinna literatura: Marin, T. Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civilta italiana. Roma: Edilingua, 2008. Klimova, E. Manuale di morfologia italiana I. Opava: Slezska univerzita v Opav., 2007. Doporu.ena literatura: Gruppo meta. Due. Corso comunicativo di italiano per stranieri. Roma: Bonacci, 19934. Silvestrini, M. a kol. L?fitaliano e l?fItalia. Perugia: Guerra, 1995. + nahravky rodilych mluv.ich a dopl.ujici texty z denniho tisku a beletrie
Osnova
 • 1. Unita 14 Qualcosa era successo
  2. Unita 16 Storia della pasta
  3. Unita 19 Emigrazione
  4. Unita 25 Pasticceria Grazia
  5. Unita 26 Medicina alternativa
  6. Unita 27 Come arricchirsi sul dolore altruí
  7. Unita 28 Cinema italiano
  8. Unita 29 Roma antica
  9. Unita 30 Il teatro napoletano
  10. Unita 32 Montalbano
  11.-13. Revisione
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.