UCJIK321 Italská literatura 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/8. Seminář 8 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je věnován hlavním literárním proudům a směrům italské literatury 19. století. Cílem přednášky je charakterizovat dané období, zařadit jeho jednotlivé představitele do literárního i společensko-politického rámce a přiblížit jejich literární tvorbu z hlediska žánrů i tvůrčích postupů. Cílem seminářů je analýza předem zadané ukázky literárního díla, která má vyústit ve společnou diskusi.
Osnova
 • 1. Il primo Ottocento: contesto storico e culturale. La questione della lingua e Alessandro Manzoni.
  Analisi: Manzoni: estratti dall`Epistolario
  2. I classici del romanticismo italiano. Alessandro Manzoni.
  Analisi: Manzoni: estratti da I promessi sposi e Fermo e Lucia
  3. I classici del romanticismo italiano. Giacomo Leopardi.
  Analisi: Leopardi: L`Infinito, A Silvia
  4. La prosa nel periodo del Risorgimento. L`opera di Ippolito Nievo.
  Analisi: Nievo: estratti da Le confessioni di un italiano
  5. La poesia nel periodo del Risorgimento. La lirica patriottica e la poesia dialettale.
  Analisi: .G. G. Belli: La vita dell`omo, Chi cerca trova, Cosa fa er papa, G. Mameli: Fratelli d`Italia
  6. Il secondo Ottocento: contesto storico e culturale. La scapigliatura e il romanzo verista di Verga.
  Analisi: Verga: estratti da I Malavoglia e da Mastro don Gesualdo
  7. Le correnti del decadentismo italiano. Gabriele D`Annunzio.
  Analisi: D`Annunzio: estratto da Il piacere
  8. Le correnti del decadentismo italiano. Giovanni Pascoli.
  Analisi: Pascoli: estratti da Myricae
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (min. 80 %), domácí příprava rozboru zadaných textů.
Kombinované studium:
Návod na individuální studium poskytne jednak úvodní seminář, dále pak distanční opora k tomuto předmětu obsahující odkazy na doporučenou studijní literaturu, texty k analýze a konkrétní úkoly pro samostatnou práci. Během pracovních seminářů probíhá diskuse o analyzovaných textech. Učivo tohoto předmětu je součástí zkoušky Italská literatura 4.
Studijní pomůcka:
Opora (pro kombinované studium): Italská literatura 3
Studijní materiál v elektronické podobě MOODLE
Povinná literatura:
Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Voll. V-VI. Milano: Mondadori, 2001.
Seidl, I. La letteratura italiana dell'Ottocento. Brno: FF UJEP, 1984.
Seidl, I. La letteratura italiana del Novecento. Brno: FF UJEP, 1985.
+ analyzovaná díla
Doporučená literatura
Cesarini, R., De Federicis, L. Il materiale e l'immaginario: Laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico. Torino: Loescher, 1978-1988. Voll. 10.
Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '800. Milano: Principato, 2002.
Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '900. Milano: Principato, 2002.
Grosser, H. Narrativa. Milano: Principato, 1997.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK321