UCJIK323 Překladové cvičení 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/6/0. Cvičení 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce ve cvičení se soustřeďuje na konkrétní italsky psané texty se zaměřením na získávání základních návyků a dovedností při překladu. V průběhu kurzu je osvětlena problematika odborných textů (právnických, ekonomických, technických apod.) se zaměřením na kvalitu cílového textu. Poznatky a dovednosti, jakož i konfrontační pohled na italštinu a češtinu získané v předmětu Překladové cvičení jsou prohlubovány. Studenti průběžně odevzdávají konzultované a na počítači vypracované verze překladů. Sylabus: Sylabus předmětu tvoří 10 různě obsahově zaměřených textů vždy po dvou z jednotlivých oblastí. Soubor textů je obměňován a aktualizován. 1. Oblast politiky 2. Oblast kultury a umění 3. Oblast medicíny 4. Oblast práva Požadavky: Odevzdání konzultovaných a na počítači vypracovaných finálních verzí přeložených textů. Zkouškový překlad na konci semestru. Literatura: Doporučená literatura: Deliste, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M. C. (red.) Terminologia della traduzione. Milano: Hoepli, 2002. Knittlová, D. 1995. Teorie překladu. Olomouc: PU. Nergaard, S. Teorie contemporanee della traduzione. Milano: Bompiani, 1995. Newmark, P. La traduzione: problemi e metodi. Milano: Garzanti, 1994. Osimo, B. Manuale del traduttore. Milano: Hoepli, 1998.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK323