UCJIK324 Organizace a řízení turismu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. Přednáška 2 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavlína Sonnková (přednášející)
Ing. Pavlína Sonnková (cvičící)
Garance
Ing. Pavlína Sonnková
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací a řízením cestovního ruchu v České republice na všech úrovních. Studenti se detailně seznámí s nejvýznamnějšími organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu, především s činností Czech Tourismu a profesními sdruženími. Současně získají základní přehled o koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice, seznámí se jednotlivými strategickými dokumenty, které se týkají cestovního ruchu na úrovni státu, kraje i jednotlivých obcí. Naučí se pracovat se statistickými daty a využívat je pro další rozvoj cestovního ruchu. Pozornost je věnovaná také orgánům a organizacím cestovního ruchu ve světě. Sylabus přednášky a semináře: 1. Řízení cestovního ruchu v České republice 2. Česká centrála cestovního ruchu ? Czech Tourism 3. Sdružení v oblasti řízení cestovního ruchu 4. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice 5. Státní program podpory cestovního ruchu 6. Národní rozvojový plán 7. Program rozvoje kraje a měst (obcí) 8. Regionální rozvojové agentury a turistická informační centra 9. Statistika cestovního ruchu 10. Orgány a organizace cestovního ruchu ve světě Požadavky: Zpracování seminární práce na zadané téma a písemný test prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury a obsahu přednášek a seminářů. Viz opora Organizace a řízení turismu Literatura: ATTL, P. ? NEJDL, K. Turismus I. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-37-2. ČERTÍK, M. a kol. Cestovní ruch.- vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, 2001. ISBN 80-238-6275-8. DROBNÁ, D., MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-901-7. HESKOVÁ M. A KOL. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3. ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999.ISBN 80-85970-27-9. PALÁTKOVÁ, M. ? ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5 RYGLOVÁ, K.,- BURIAN, M. ? VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch ? podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3. Koncepce státní politiky CR v ČR Národní rozvojový plán ? sektorový operační program (cestovní ruch a lázeňství) Program rozvoje kraje Ročenka cestovního ruchu, ubytování a pohostinství 2005 Statistická ročenka ČR
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK324