UCJIK332 Čeština konfrontačně

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/TYD. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje studijní program oboru tak, aby si student jednooborového studia dotvořil představu o jazykovém systému italštiny na pozadí mateřského jazyka. Předmět přitom má navazovat na některá témata Úvodu do studia jazyka, a to především v dalším prohloubení pohledu do morfologické charakteristiky češtiny jako jazyka syntetického a italštiny jako jazyka na pomezí jazyka analytického. Charakteristiky obou jazyků jsou přitom srovnávány i s angličtinou pro vytvoření hlubšího vhledu do jazykového systémů. Sylabus: 1. Úvod: čeština z hlediska genealogické a morfologické klasifikace 2. Čeština jako jazyk syntetický 3. Jmenná flexe v češtině ve srovnání s italštinou a angličtinou 4. Flexe slovesa v češtině ve srovnání s italštinou a angličtinou 5. Systém gramatických časů češtiny na pozadí italštiny a angličtiny 6. Modus v češtině na pozadí italštiny a angličtiny, větné typy 7. Modus a modalita výpovědi 8. Syntetický charakter jazyka na rovině syntaktické, struktura predikátu 9. Non-finitní slovesné tvary a jejich syntaktické funkce 10. Slovosled české věty a faktory informativní struktury 11. Pasívum v češtině, jeho forma a funkce, totéž v italštině a angličtině 12. Problematiky obohacování slovní zásoby v češtině ve srovnání s italštinou a angličtinou Požadavky: Viz opora Čeština konfrontačně Předmět je ukončen zkouškou, při které student prokáže znalosti odpovídající rozsahu povinné literatury. Literatura: Povinná literatura: Studijní materiál v elektronické podobě MOODLE. Hubáček, J., Jandová, E., Svobodová, J. Čeština pro učitele. Vade Mecum. 1998. Doporučená literatura: Bauer, J., Grep, M. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1975. Grepl, K., Karlík, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. Hamplová, S. K problematice vidovosti v italštině. Praha: UK, 1994.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.