UCJIK344 Italská kultura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/4. Seminář 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem hodin je seznámit studenty s vlivy kulturních tradic vzniklých na italské půdě a pronikajících od 13. století do celoevropského vědomí. Seminář doplňuje poznatky získané v předmětu Dějiny a reálie Itálie. Je zaměřen převážně na úlohu nejvýznamnějších osobností v oblasti italského výtvarného umění, architektury a hudby v rámci Evropy tak, aby studenti nabyli základní přehled o stěžejních mimoitalských modifikacích italského kulturního dědictví. Studenti vystupují s referáty, které připravují po poradě s učitelem. Kurz je rozvržen do dvou semestrů. Sylabus: 1. Přehled kulturního nazírání od 3. do 1. st. 2. Vlivy italské architektury a výtvarného umění románské doby ve střední Evropě. 3. Přejímání gotických italských vzorů v německém a jeho prostřednictvím českém umění, vznik uměleckých center 4. Vliv italského trecenta na hudební kulturu střední Evropy. 5. Historické důvody opožděného vývoje pozdně gotického období v českých zemích. 6. Vznik renesance v Itálii ve výtvarné oblasti jako vyproštění ze středověké vázanosti. 7. Renesanční vlivy překračují Alpy, houfné stěhování italských umělců na sever (Francie, Nizozemsko, Německo, Polsko) 8. Skupiny italských umělců v českých zemích. 9. Šíření italských hudebních tisků v Evropě jako vzorů domácí tvorby. 10. Rudolfínská renesance v českých zemích a její italské vzory. 11. Vznik nového myšlenkového směru v italském umění, slohová základna barokní kultury. 12. Opera a zpěvní formy v Itálii a jejich pronikání do Francie, Anglie a Německa. Požadavky: Povinná účast. Seminární práce či referát. Kurz probíhá v italštině. Student píše seminární práci po poradě s učitelem. Při hodnocení hraje roli dodržování zásad odborného textu: citace, ohodnocování pramenů, snaha o objektivitu. Literatura: Cronia, A. Čechy v dějinách italské kultury. Praha: Česká akademie věd a umění, 1936. Neumann, J. Itálie. Cesty za uměním II. Praha: Nakl. českosl. výtvarných umělců, 1979. Le Goff, J. Kultura středověké Evropy. Praha: Odeon, 1991. Procacci, G. Dějiny Itálie. Praha: Lidové noviny, 1997. Vasari, G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I a II. Praha: Mladá fronta, 1998.
Osnova
  • Aktuální informace o předmětu najdete na stránkách vyučujícího:
    <http://giorgio.cadorini.org/uni/>
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu najdete na stránkách vyučujícího:
<http://giorgio.cadorini.org/uni/>
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK344