UCJIK349 Současný italský román 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/0/8. Seminář 8 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň tohoto předmětu tvoří charakteristika vývojových linií moderního italského románu. Cílem první fáze je pojmenovat činitele, které přispěly k radikálním změnám v pojetí románu i literatury obecně na počátku 20. století. Následně jsou definovány různé cesty vývoje a základní témata, které moderní italský román, jako žánr zpracovává. Studenti předem dostanou texty, které prostudují a analyzují. Tato analýza bude základem k pokusu o zobecnění odhalených prvků. Kurz je doplněním předmětu Italská literatura 3 a 4 a je také propojen s kurzem Italská literatura ve filmu.
Osnova
 • 1 Il romanzo agli inizi del '900
  2 Il romanzo del disagio e della "non vita". La crisi dell'identita' e l'inettitudine dei personaggi
  Opera: La coscienza di Zeno di Italo Svevo
  3 Il disagio e l'inettitudine rapportata al periodo del fascismo
  Opera: Agostino di Alberto Moravia
  4 Il romanzo memorialistico e giornalistico: Il secondo neorealismo
  Lettura: La smania di raccontare di Italo Calvino
  5 Il romanzo memorialistico e giornalistico: Il secondo neorealismo
  Opera: Uomini e no di Elio Vittorini
  6 Il romanzo poliziesco
  Opera: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda
  7 L'indagine del mistero (il realismo magico e la surrealta')
  Opera: La fine del mondo e Incontro notturno di Dino Buzzati
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích, domácí příprava zadaných textů, referát.
Kombinované studium:
Návod na individuální studium poskytne jednak úvodní seminář, dále pak tato distanční opora k předmětu obsahující odkazy na doporučenou studijní literaturu, texty k analýze a konkrétní úkoly pro samostatnou práci včetně kontrolních otázek. Během společných pracovních seminářů probíhá diskuse o analyzovaných textech.
Informace o historických obdobích, literárních směrech a autorech si studenti dle pokynů uvedených v opoře vyhledávají a studují individuálně.
Studijní pomůcka:
Opora (pro kombinované studium): Současná italská próza 1
Studijní materiál v elektronické podobě MOODLE
Povinná literatura:
Baldi, G. et al. Dal testo alla storia. Dalla storia al testo. Generi. La narrativa del novecento. Milano: Paravia Mondadori, 2002.
Baldi, G. et al. Dal testo alla storia, dalla storia al testo. Autori e opere. Svevo e Pirandello. Milano: Paravia Mondadori, 2002.
Marchese, A. L'officina del racconto. Milano: Mondadori, 1986.
Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Vol. VII-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
Doporučená literatura:
AA. VV. Letteratura italiana IV - Le opere. Il '900, la ricerca letteraria. Torino: Einaudi, 1982.
AA. VV. Letteratura italiana V - Le opere. Il '900, l'eta' della crisi. Torino: Einaudi, 1982.
AA. VV. Racconti italiani del '900. Milano: Mondadori, 1983.
Bachtin, M. Estetica e romanzo. Torino: Einaudi, 1979.
Bachtin, M., Lukács, G. Problemi di teoria del romanzo. Torino: Einaudi, 1976.
Bellini, G., Mazzoni, G. Moduli di letteratura italiana. Svevo. Roma-Bari: Laterza, 1998.
Bellini, G., Mazzoni, G. Moduli di letteratura italiana. Calvino. Roma-Bari: Laterza, 1998.
De Benedetti, G. Il romanzo del '900. Milano: Garzanti, 1987.
Villa, R. La letteratura ed il suo pubblico. Milano: Mondadori, 2001.
+ analyzovaná díla
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK349