UCJIK350 Současný italský román 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/7. Seminář 7 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň tohoto předmětu tvoří charakteristika vývojových linií italského románu od 70. let 20. století až do současnosti. Kurz je rozdělen do tematických celků dle jednotlivých žánrových variant románu postmoderní doby. Studenti předem dostanou texty, které prostudují a analyzují. Tato analýza bude základem k pokusu o zobecnění odhalených prvků. Kurz je doplněním předmětu Italská literatura 4 a je také propojen s kurzem Italská literatura ve filmu 2.
Osnova
 • 1 Introduzione alla narrativa dell'epoca postmoderna; il metaromanzo di Calvino
  Opera: Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino
  2 Il romanzo storico postmoderno: il caso di Eco
  Opera: Il nome della rosa di Umberto Eco
  3 Trattamento colto delle forme tradizionali: Antonio Tabucchi
  Opera: Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi
  4 La letteratura femminile (e femminista): Dacia Maraini
  Opere: Isolina e La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini
  5 I tondelliani: la letteratura giovanile
  Opera: Qualcosa che brucia di Gianfranco Bettin
  6 La letteratura comica: Stefano Benni
  Opera: Il bar sotto il mare di Stefano Benni
  7 Influssi stranieri: l'omaggio ad "un grande" di Ugo Riccarelli
  Opera: Stramonio di Ugo Riccarelli
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Účast alespoň 80%, domácí příprava zadaných textů, odevzdání písemné analýzy vybraného románu. Zkouška bude založena na diskusi o studentově analýze.
Kombinované studium:
Informace o historických obdobích, literárních směrech a autorech si studenti dle pokynů uvedených v opoře vyhledávají a studují individuálně. Na každý seminář si studenti připraví rozbor zadaného textu. Během společných seminářů probíhá diskuse o analyzovaných textech.
Studijní literatura
Baldi, G. et al. Dal testo alla storia. Dalla storia al testo. Generi. La narrativa del novecento. Milano: Paravia Mondadori, 2002.
Casadei, A., Santagata, M. Manuale di letteratura italiana contemporanea. Bari: Laterza, 2007.
Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Vol. VIII. Milano: Mondadori, 2001.
Další doporučená literatura:
AA. VV. Letteratura italiana IV - Le opere. Il '900, la ricerca letteraria. Torino: Einaudi, 1982.
AA. VV. Letteratura italiana V - Le opere. Il '900, l'eta' della crisi. Torino: Einaudi, 1982.
Bellini, G., Mazzoni, G. Moduli di letteratura italiana. Calvino. Bari: Laterza, 1998.
De Benedetti, G. Il romanzo del Novecento. Milano: Garzanti, 1998.
Marchese, A. L'officina del racconto. Milano: Mondadori, 1986.
Villa, R. La letteratura ed il suo pubblico. Milano: Mondadori, 2001.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.