UCJPRAK4 Praktická cvičení 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Steven Morris, M.A. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Garance
PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Machničová
Předpoklady
B1+ úroveň angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Praktická cvičení 4 je čtvrtý v sérií jazykových kurzů se záměrem systematicky rozvíjet všechny jazykové kompetence, tedy gramatiku, slovní zásobu, psaní, poslech a mluvení. Úroveň probírané učebnice odpovídá úrovni B2-C1 Společného evropského referenčního rámce. (English File Upper-intermediate 6-10)
Výstupy z učení
Student bude schopen:
porozumět hlavním myšlenkám složitého textu na konkrétní i abstraktní témata, včetně odborných diskusí ve svém oboru
komunikovat s takovou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje pravidelnou interakci s rodilými mluvčími, aniž by se namáhala jedna ze stran
vytvořit jasný, podrobný text na širokou škálu témat a vysvětlit svůj názor na aktuální problém s uvedením výhod a nevýhod různých možností
Osnova
 • 1. Úvod a představení kurzu 2. (Unit 6) used to, gerunds and infinitives; S and Z pronunciation; 3. (Unit 6) understanding reasons, using contextual clues 4. (Unit 7) past modals, verbs of the senses; weak form of HAVE 5. (Unit 7) role-playing an argument, identifying solutions 6. (Unit 8) the passive; the letter U 7. (Unit 8) reporting verbs; understanding formal advice 8. (Unit 9) clues of contrast and purpose; changing stress 9. (Unit 9) uncountable and plural nouns; prefixes and suffixes 10. (Unit 10) quantifiers; stress in word families 11. (Unit 10) articles; pausing and sentence stress 12. Zápočtový test
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, Ch., C. Oxenden, K. Chomacki. English File Upper-intermediate, (4th edition, 2020)
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael. Practical English usage. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-420243-5. info
 • GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. a GUDE, K., STEPHENS, M., EDWARDS, L., LUDLOW, K., WENDHOLT, H. Cambridge English Advanced Result. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451240-4. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a reference and practice book for intermediate learners of English : without answers. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18908-8. info
 • HORNBY, A S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-431585-2. info
 • Wells, J., Harlow C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 2000. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Povinná účast na cvičeních min. 80 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.