UCJWRB Wordbuilding

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. René Kron, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu je určen především těm zájemcům, u nichž vyvstává objektivní nutnost rozšíření slovní zásoby. Bez dostatečně širokého lexika, patřičně zažitého a zautomatizovaného, není možné dosáhnout plynulosti mluveného projevu a je rovněž obtížné vyjadřovat se písmem. Náplní předmětu je cíleně a pokud možno poutavou formou rozšiřovat slovní zásobu účastníků formou vhledu do rozličných tematických oblastí a oborů. Podaří-li se účastníkům rozšířit si pasivní slovní zásobu, splní výuka svůj cíl. Podaří-li se totéž s aktivní slovní zásobou, splní výuka svůj cíl beze zbytku. Vítány jsou computer skills, kreativní myšlení a chuť si hrát. Sylabus: 1. Countries, nationalities and languages 2. The weather 3. Describing people: appearance 4. Describing people: character 5. Relationships 6. At home 7. Everyday problem 8. Global problem 9. Education 10. Work 11. Sport 12. The arts Literatura: Lele, Ch.: The Vocabulary Builder Workbook. Zephyros Press. 2018 McCarthy, M.; O'Dell, F.: English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. New edition. Cambridge University Press. 2001. Tan, E.; Ranken, M. R. : Power Vocabulary Builder. Royal Oxford Language Academy. 2017
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.