UHVD3220 Dějiny pojmů: sémantika použití a zneužití

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Komárková, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHVD3049 Filozofie dějin I
Student by měl být schopen orientovat se v moderních badatelských přístupech historiografie 20. a 21. století. Vyžadována je základní znalost autorů a děl.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diskuze pojmu jako třeba pravda, svoboda ale i jazyk nebo komunikace patří nesporně k metodickým základům historikovy činnosti, na které se často zapomíná. Přitom patří mezi nejzajímavější aspekty historiografie. Pojmy totiž nesvědčí pouze o individuálním pojetí dějin jednotlivými badateli, ale zrcadlí též různé intelektuální proudy jejich doby. Někdy jsou tak přesyceni různými významovými vrstvami, ze se se stávají nepoužitelnými. Cílem semináře je rozkrytí sémantických úrovni vybraných pojmů, odkrytí mechanizmů jejich vnímaní a analýza konjunktur jejich použití. Zvláštní pozornost se bude též klast na problematiku interpretativních zneužití těchto pojmů ideologiemi 20. století.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat faktory ovlivňující význam pojmů používaných v historiografii
- orientovat se v teoriích z oblasti sociologie a sociální antropologie ovlivňujících historické bádání
- analyzovat použití/zneužití pojmu v kontextu díla a doby
- orientovat se v základní literatuře vztahující se k problematice
Osnova
 • 1. Historická terminologie
 • 2. „Dějiny pojmů a pojmy dějin“ (Reinhart Koselleck)
 • 3. Metahistorie, zhuštěný popis, kultura
 • 4. „Dějiny pojmů a idejí v díle Emanuela Rádla“ (Roman Pazderský)
 • 5. Proces civilizace
 • 6. Národ
 • 7. Paměť
 • 8. „Pohlaví, gender, společnost“ (Ann Oakleyová)
 • 9. Komunikace, diskurz, moderní přístupy
 • 10. Modernita, postmoderna, historiografie
 • 11. Historická sémantika
 • 12. Závěrečná prezentace studentských prací
Literatura
  doporučená literatura
 • Nodl, M. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století. Brno 2007. info
 • Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2. info
 • Otto Gerhard Oexle. ?Begriffsgeschichte? ? eine noch nicht begriffene Geschichte in: Philisophisches Jahrbuch 116 (2009), S. 381-400. 2009. info
 • Storchová, L. - Horský, J. a kol. Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-86971-92-6. info
 • Victor Klemperer. LTI (Lingua tertii imperii) Notizbuch eines Philologen. Stuttgart, 2007. info
 • Michel Foucault. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha, 2000. info
 • Shulamit Volkov et. Al. (Hg.). Zur Sozial- und Begriffsgeschichte des Mittelalters. Gerlingen, 1993. info
 • Ludwik Fleck. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Frankfurt a. M., 1980. info
 • Reinhart Koselleck. Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 16 (1973), S. 116-131. 1973. info
 • Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart, 1972. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, samostatná domácí práce
Metody hodnocení
seminární práce/esej na vybrané téma, aktivita na seminárních hodinách
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD3220