UHVM0057 Seminář evidence a dokumentace památek II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost základních pojmů z dějin umění, architektury a památkové péče.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci semináře bude pojmenován a v konkretizaci jednotlivých části definován způsob a forma evidence památkového fondu ČR: co je předmětem památkové ochrany dle platného zákona - základní charakteristiky věcí a souborů věcí s pojmenováním právní ochrany (KP, NKP, plošná ochrana - MPZ, MPR, mobiliární fondy...). Institut Ústředního seznamu kulturních památek, rekapitulace v historickém kontextu (státní seznamy nemovitých - movitých KP?), novodobé trendy a problémy. Využití informačních a komunikačních technologií v PP (MonumIS, MonumNet, REI, paGIS, MIS, SAS ČR, ArtGuard, CastiS, Clavius...). Aktuální stav - uplatnění principů Smart Administration, rozpracování aplikace inList= migrace současných aplikací dat do nové elektronické evidence ÚSKP. Systém prohlašování a zrušení prohlášení kulturních památek.
Osnova
 • 1. Základní podklady pro evidenci (EL, sbírka příloh)
  2. Soupisy památek, Státní seznamy nem. a mov.KP
  3 . Ústřední seznam kulturních památek
  4. Obnova identifikace památkového fondu (REI)
  5. Systémy ED ( KP, chráněná území, mobiliární a sbírkové fondy, historické knihovny)
  6. Prohlašování a rušení prohlášení KP.
  7. Stávající informační systémy a aplikace - nemovité památky.
  8. Stávající informační systémy a aplikace - movité památky.
  9. Stávající informační systémy a aplikace - evidence na instalovaných objektech.
Literatura
  doporučená literatura
 • Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ ÚP, 200. a. info
 • Obecně: vyhlášky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na. a. info
 • Odborné metodiky k vedení konkrétních evidencí - ÚSKP, mobiliárn. a. info
 • Metodický pokyn MK odborným organizacím státní památkové péče pr. a. info
 • Zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb. a. info
 • Zákon č.22/1958 Sb., o kulturních památkách. a. info
Informace učitele
Účast na seminářích, prokázání základní orientace s systémech evidence a dokumentace formou testu, vypracování návrhu na prohlášení kulturní památky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0057