UHVM0065 Instalované objekty

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Eva Kolářová (cvičící)
Garance
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost základních pojmů z dějin umění, muzeologie a památkové péče.

Způsobilosti:
Základní orientace v dané problematice.
The ability of fundamental orientation in this field.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář bude orientován na stávající funkci instalovaného objektu jako typu nemovité kulturní památky zpřístupněné veřejnosti v základních složkách jeho činnosti - ekonomické, provozní, evidenční, dokumentační a prezentační a to v rozsahu jeho hlavních typů: zámek - hrad - vila - sakrální architektura - technická památka - drobná architektura - park - zahrada, včetně souvisejících areálů. Součástí semináře bude rovněž historický náhled do struktury zpřístupňování nemovitých kulturních památek a výklad různých možností a způsobů jejich prezentace.
Osnova
 • 1. Každodenní činnost instalovaného objektu
  2. Identifikace původních historických celků
  3. Interiéry hradů a zámků a jejich obraz v historických pramenech
  4. Odborné poznávání a vědecké hodnocení nemovitých a movitých kulturních památek
  5. Výzkum metod a způsobů prezentace mobiliárních a knihovních fondů
  6. Provoz a prezentace instalovaných objektů
  7. Dokumentace instalovaného objektu, včetně evidence a dokumentace mobiliárních a knihovních fondů
  8. Dokumentace a evidence depozitních fondů
  9. Bezpečnost interiérů, mobiliárních a knihovních fondů
  10. Možnosti a mantinely kulturně-společenských programů a tzv. jiné činnosti v památkově chráněných objektech a areálech
Literatura
  doporučená literatura
 • Časopisy Zprávy památkové péče, Cour d´honneur, Památky středníc. a. info
 • BLAŽÍČEK, Oldřich J. Obrazárny státních zámků. Praha 1956;. info
 • SEDLÁKOVÁ Radomíra. Pražské interiéry. Praha 2001;. info
 • KOLEKTIV. Sborník semináře ke správě a prezentaci veřejnosti přístupných památkových objektů. Jindřichův Hradec 1995;. info
 • WIRTH, Zdeněk - BENDA, Jaroslav. Státní hrady a zámky. Praha 1955;. info
 • KŘÍŽOVÁ Květa. Šlechtický interiér 19. století. Praha 1998;. info
 • BEZECNÝ Zdeněk. Šlechtický interiér 19. století v dobových vyobrazeních ze zámeckých sbírek. In: Jihočeský sborník historický 1994;. info
 • HOBZEK, Josef. Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin. Praha 1987;. info
 • KUTHAN Jiří - MUCHKA Ivan. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha, 2000. info
Informace učitele
Účast na seminářích včetně absolvování výjezdů na konkrétní památky (v rozsahu území Opava-Ostrava), základní orientace v příslušné dokumentační a evidenční soustavě formou testu, vypracování písemné práce na jedno ze zvolených dvou oborových témat.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVM0065