UIKBP30 Angličtina pro ISK I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Předmět mohou absolvovat všichni studenti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu mají studenti zvládnout vysokoškolskou gramatiku, základní terminologii v oboru a tvorbu strukturovaného životopisu. Obsahem předmětu jsou vybrané gramatické jevy, odborná terminologie z oboru Library and Information Science, dále metodika tvorby a požadované sekce údajů u strukturovaného životopisu (resumé). Pozornost je věnována také překladu pracovních nabídek a významu pracovních pozic v angličtině.
Osnova
 • Obsahová náplň předmětu:
  Modul 1 Gramatika
  Slovesa v angličtině
  Časy v angličtině
  - Předminulý čas
  - Předpřítomný čas
  - Předpřítomný čas průběhový
  - Předpřítomné pasívum
  Modální slovesa
  Modul 2 Odborná terminologie - témata oboru (pozn.: témata se mohou měnit podle aktuálnosti)
  Virtuální knihovny
  Knihovnické brány a portály
  Národní bibliografie
  Bibliografický popis
  Web of Science
  Katalogizace - MARC program
  Informační audit
  Knihovnictví v Japonsku

  Modul 3 Profesionální životopis
  Strukturovaný životopis v angličtině
  Rozdíl mezi resumé a curriculum vitae
  Povinné údaje a jejich struktura
Literatura
  povinná literatura
 • Pourová, Miloslava. Angličtina: správné používání časů. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0853-4. info
 • Tošovská, D. Atraktivní životopis v angličtině. Praha, 2005. ISBN 80-247-0625-3. info
  doporučená literatura
 • Bailey, Stephen. Academic writing: a handbook for international students. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-04874-4. info
 • Berry, Roger. English grammar: a resource book for students. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-24345-3. info
  neurčeno
 • Walther, Lutz. Anglická gramatika: efektivně a přehledně: vizuální styl učení. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0892-3. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Moderní metody s ICT - myšlenkové mapy, eLearningový kurz, počítačové zpracování datových souborů
Metody hodnocení
Test
Písemná zkouška
Zápočet
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Účast na semináři, nastudování povinné literatury, zpracování zadaného úkolu a úspěšné zvládnutí zápočtového testu a ústního překladu odborné literatury.
AktivityNáročnost [h]
Příprava na zápočet10
Účast na výuce26
Celkem36
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2019/UIKBP30