UIKSK29 Digitální knihovny

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
3/6/0. Přednáška 3 HOD/SEM, Cvičení 6 HOD/SEM. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí a ukončení předmětu "Digitální knihovny".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Struktura předmětu obsahuje objasnění základních pojmů informačních služeb digitálních knihoven. Postihuje historické okolnosti vzniku digitálních knihoven, příklady prvních digitálních knihoven, definici digitální knihovny, sektory, kterými je digitální knihovna tvořena, technické protokoly, standardy a systémy tvorby digitálních knihoven. Součástí je seznámení s metadaty a jejich uplatněním v digitálních knihovnách.
Osnova
 • 1. Obecná problematika systémů digitálních knihoven - vymezení pojmů; historické aspekty; digitalizace; typy digitálních objektů (zdrojů) a jejich formáty; současné aktivity, aktuální stav a význam DK
  2. Obecný rámec a architektura digitálních knihoven - základní prvky, části, kategorie; architektura DK; legislativní a autorskoprávní aspekty DK
  3. Metadata v systémech digitálních knihoven - účel, funkce, použití; typologie a klasifikace; standardy vycházející ze struktury MARC; DC- Dublin Core; metadata Kongresové knihovny; XML a RDF
  4. Jména a identifikátory - koncept URN; klasické identifikátory: ISBN, ISSN, SICI/BICI, ISTC; PURL- persistentní URL; Handle System; DOI
  5. Kooperace systémů digitálních knihoven - Interoperabilita - systém spolupráce DK; mezinárodní standardy; iniciativa otevřených archivů OAI; globální vyhledávání zdrojů
  6. Vybrané programy a projekty digitálních knihoven - klíčové oblasti výzkumu DK; Digital Library Initiative; eLIB; NDLP; Paměť světa; iniciativy EU v oblasti rozvoje DK
  7. Budoucnost digitalizace - mezinárodní iniciativy; uchovávání kulturního dědictví; další vývoj digitalizace; výběrová kritéria, technické a personální zajištění; příklady digitalizace kulturních a vědeckých materiálů
Literatura
  doporučená literatura
 • kolektiv. The digital library toolkit. Palo Alto. info
 • McMENEMY, D. Delivering digital servies. London, 2005. info
 • TEDD, L.A.; LARGE, A. Digital libraries. München, 2005. info
 • FENNER, A. Managing digital resources in libraries. Binghamton, 2005. info
 • ANREWS, J.; LAW, D. Digital libraries : policy, planning and practice. Aldershot, 2004. info
 • RHYNO, A. Using open source system for digital libraries. Westoport, 2004. info
 • CLIRS. Building and sustaining digital collections : models for libraries and museum. Washington, 2001. info
 • BARTOŠEK, M. Digitální knihovny. Praha, 2001. info
 • MALONE, Ch.K.; MOSES, J. Creating the digital library. New York, 2000. info
 • ARMS, W.Y. Digital libraries. Camridge, 2000. info
 • KENNEY, A.R. Moving Theory into practice : digital imaging for libraries and archives. Mountain View, 2000. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Seminární práce
Informace učitele
Účast na přednáškách, nastudování povinné literatury, zpracování zadaného úkolu a úspěšné zvládnutí písemné či ústní zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Přednáška20
Příprava na zkoušku15
Semestrální práce12
Celkem53
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.