UIKSK42 Inovační seminář 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/6/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět mohou splnit všichni studenti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá problematikou inovací v knihovnickém prostředí. Výstupem předmětu bude projektová zpráva, shrnující činnost týmu a výsledky projektu. Předmět je určen pro studenty studijního programu Informační studia a knihovnictví v prvním ročníku navazujícího magisterského studia. Výběr uchazečů probíhá na základě motivačního dopisu, předpokladem je aktivní účast na projektu.
Osnova
 • Témata:
  1. Inovace
  2. Inovace v knihovnickém prostředí
  3. Realizace projektu
  4. Evaluace projektu
Literatura
  doporučená literatura
 • Svozilová, Alena. Projektový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. info
 • Kislingerová, E. a kol. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-882-8. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Přednáška, cvičení, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Před zahájením výuky dodat motivační dopis.
Výsledky práce zpracovat do podoby závěrečné zprávy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.