UIKSK47 Informační politika, ekonomika a legislativa

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
3/0/3. Přednáška 3 HOD/SEM, Seminář 3 HOD/SEM. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu studenti získají soubor vědomostí z oblasti informační politiky a informační ekonomiky, jejího vývoje, organizace, principů a dopadů na současnou informační či znalostní společnost. Kontext sledován v integraci s iniciativami Evropské unie s predikcí dalšího vývoje a důrazem na legislativní rámec ČR. Obsahová náplň cvičení vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky Informační politika, ekonomika a legislativa.
Osnova
 • Tematické bloky:
  - Informační a znalostní společnost
  - Informační okruhy v soudobé společnosti
  - Soudobá informační politika: USA-EU-eEurope-Iniciativa i2010
  - Informační politika v ČR: e-goverment a e-democracy
  - Legislativní rámec státní informační politiky v ČR
  - Informační průmysl
  - Informační ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • Vlasák, Rudolf. Informační politika: minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích [online. Praha: ÚISK FFUK, 2011. URL info
 • Vlasák, Rudolf. Informační politika: základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích [online. Praha: ÚISK FFUK, 2011. URL info
  doporučená literatura
 • Braman, S. Defining Information Policy. Journal of information policy [online]. 2011, vo, 2011. URL info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Známkou
Test
Zápočet
Informace učitele
Účast na přednáškách i v seminářích, studium literatury, semestrální práce, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.