UIKSK52 Diplomový seminář II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/3. Seminář 3 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kamil Matula, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UIKSK22 Diplomový seminář I || UIKSK51 Diplomový seminář I
Základní obsluha PC, základní zásady práce s textovým editorem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Průběžná konzultace s diplomanty týkající se konkrétních odborných, metodologických a metodických otázek zpracování diplomové práce na vybrané téma.
Osnova
  • Obsah se odvíjí od příslušného tématu diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha, 2011. info
  • Meško, D. a kol. Akademická príručka. 2005. ISBN 80-8063-200-6. info
    neurčeno
  • Vymětal, Jan. Úvod do studia odborné literatury. Praha, 2000. ISBN 80-86199-3. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Přednáška, cvičení, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Rozhovor
Zápočet
Informace učitele
Odevzdání diplomové práce zpracované na vyhovující úrovni a se souhlasem vedoucího v zadaném termínu.
AktivityNáročnost [h]
Příprava na zápočet13
Celkem13
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.