UIKSK54 Sociální komunikace a média II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
6/0/3. Přednáška 6 HOD/SEM, Seminář 3 HOD/SEM. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět mohou splnit všichni studenti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát do kontextu vývoj komunikace a vývoj kultury. K tomu bude během semestru nastudováno několik nových trendů, souvisejících s osobnostmi či hnutími, které ovlivnily vývoj nových teorií týkajících se sociální komunikace a médií nebo prostě jen změnami, které ve společnosti probíhají, a na které je společnost nucena reagovat. Bude vyzdvihnutý význam jedince a masy, bude rozebrán publikační proces a jeho změny, pokrok v technologiích, globalizace a multikulturalismus. Semináře budou sledovat probíraná témata a reflektovat je diskuzemi a referáty.
Osnova
 • Obsahová náplň předmětu:
  1. Vývoj kultury vs. vývoj komunikace
  2. Vývoj médií, remediace
  3. Masová komunikace a masmédia: Masová kultura, vývoj publika
  4. Elektronická komunikace, síťová společnost, digitalizace kultury
  5. Demasifikace publika a masifikace autorství
  6. Interkulturní komunikace a multikulturalismus, globalizace kultury a média
  7. Informační exploze a informační stres
  8. Virtualizace a dematerializace komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • ČENĚK, Jiří. Interkulturní psychologie. 2016. ISBN 978-80-247-5414-7. info
 • GILES, D. Psychologie médií. Praha: Grada, 2012. info
  doporučená literatura
 • SUNDAR, Shyam, ed. The Handbook of the Psychology of Communication. 2015. ISBN 978-1-118-41336-4. info
 • MCQUAIL, Denis. Mass Communication Theory. 2010. ISBN 9781849202916. info
 • BOLTER, Jay David and Richard GRUSIN. Remediation: Understanding New Media. 2000. ISBN 0-262-52279-9. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Monologická (výklad, přednáška)
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Ústní zkouška
Zápočet
Seminární práce
Informace učitele
Účast na přednáškách a cvičeních, studium základní literatury, zpracování seminární práce, úspěšné zvládnutí ústní či písemné zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023.