UIN1051 Tvorba www stránek I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Valenta (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIN1051/A: Út 14:45–16:20 B3b, Út 14:45–16:20 B3a, D. Valenta
UIN1051/B: Po 13:05–14:40 B3a, D. Valenta
Předpoklady
Základní obsluha PC, základní zásady práce s PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je zvládnutí základů jazyka HTML a CSS.
Osnova
 • 1. Stavba HTML dokumentu
  2. Formátování dokumentu
  3. Písmo a fonty
  4. Blokový text
  5. Hypertextové odkazy
  6. Seznamy a výčty
  7. Jak funguje CSS
  8. Selektory
  9. Tabulky
  10. Grafika a obrázky
  11. Formuláře
  12. CSS
Literatura
  doporučená literatura
 • W3SCHOOLS. W3Schools.com - THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE. 2016. URL info
 • Goldstein, A., Lazaris, L., Weyl, E. HTML5 & CSS3 For The Real World. SitePoint, 2015. ISBN 9780987467485. info
 • Lazaris, L. CSS Okamžitě. Computer Press, 2014. ISBN 9788025141762. info
 • Brown,T.,B., Butters, K., Panda, S. HTML 5 Okamžitě. Computer Press, 2014. ISBN 9788025142967. info
 • Lazaris, L. Jump Start CSS. SitePoint, 2013. ISBN 9780987467447. info
 • LUBBERS, P. HTML5: programujeme moderní webové aplikace. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3539-6. info
 • Janovský. Jak psát web. 2011. URL info
 • Martin Domes. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2160-3. info
 • CASTRO, E. HTML, XHTML a CSS. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1531-2. info
 • HAUSER, M. HTML a CSS Velká kniha řešení. Praha: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1117-2. info
 • KLÁN, P., JINDŘICH J. WWW pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2003. ISBN 80-86330-09-5. info
 • HLAVENKA, J., SEDLÁŘ, R., HOLČÍK, T., KUBEŠ, J., MACH, J. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. Brno: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-080-4. info
 • S. PEMBERTON a kol. XHTML[tm] 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition). 2000. URL info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
K získání zápočtu je zapotřebí splnění obou dvou podmínek.
1. Odevzdání úkolů, které jsou zadávány v průběhu semestru, a získání celkem alespoň 40 bodů za tyto úkoly.
2. Vyhotovení projektu - souboru webových stránek na libovolné téma. Projekt bude obsahovat obrázky, alespoň jednu klasickou tabulku a bude na odpovídající grafické úrovni. Webové stránky budou validní.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UIN1051