VCKDSJ0001 Anglická konverzace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy - Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zopakovat, rozšířit a prohloubit dosažené znalosti gramatického a zejména lexikálního systému anglického jazyka v komunikativním kontextu; seznámit studenty se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací aktivizačních technik; seznámit studenty se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby; vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování předmětu:
aplikovat dosaženou znalost anglického jazyka v situacích běžné každodenní komunikace
dále rozšiřovat svou slovní zásobu za využití základních způsobů obohacování slovní zásoby
uvědoměle a cílevědomě používat jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti.
Osnova
 • 1. Nice to meet you - Greetings and introductions. Formal/informal greetings and introductions.
  2. People. Physical appearance. Personalities and character.
  Family, family members and friends. Family relations, family tree.
  Adjectives. Body idioms. Antonyms, Synonyms.
  3. Feelings and emotions. Love and relationships. Birth, marriage, death.
  Difference between -ed and -ing adjectives. Idioms, idiomatic phrases.
  4. Food and eating. Food items, cooking, identifying different kinds of food, recipes.
  Instructions, imperative verbs. Role-play: at the restaurant.
  5. Health and lifestyle. What makes up a healthy lifestyle and how to achieve these goals.
  6. Celebrations and festivals. Bank holidays. Czech traditions and habits.
  7. Transport and traveling. Different types of transportation, pros and cons of each. Transportation problems and discomforts. Traveling and adventure. Holidays. Tips for traveling abroad.
  Asking for directions, giving directions, reading maps. Prepositions of place
  8. Jobs. Types of jobs, ideal job. Describing abilities, skills and qualities, discussing interests.
  9. Hobbies and free-time activities. Sports and games. Culture. Literature. Cinema, film and theatre. Music. Genres of music and musical instruments. Favourite bands and songs. The arts, visual arts of painting and sculpture.
  10. Countries, people, nationalities and languages. National stereotypes.
  11. My town. Historic buildings, monuments and sights.
  12. Hopes and Dreams. Expressing future.
Literatura
  doporučená literatura
 • https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate. URL info
 • Redman, S. Vocabulary in Use. Intermediate. ILC, 2010. info
 • Grzega, J. BASIC GLOBAL ENGLISH. Academy for SocioEconomic Linguistics, 2009. URL info
 • Soars, L. & J. New Headway Intermediate/Workbook. oXFORD, 2009. info
 • Urbanová, V. - Rejtharová, V. - Vařecha, V. English Conversation Practice. Leda, 2008. info
 • Oxenden, C. - Latham-Koenig, Ch. - Seligson, P. New English File Intermediate. Oxford University Press, 2005. info
 • Tryml, S. A Guide to Active English Conversation. 2002. info
 • McCarthy, M. - O'Dell, F. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate & Advanced. cup, 1999. info
Výukové metody
Diskuse, řešení kominikačních situací.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, povinné absolvování 75 % výuky, plnění zadaných úkolů (ústní, písemné).
Prokázaná schopnost zpracování a prezentace vybraného tématu (PowerPoint), práce s odbornou literaturou a informačními zdroji.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/VCKDSJ0001