UHVA0111 Retrospektivní seminář z metodologie II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazuje na přednášku Archeologie doby bronzové a halštatské. Seznámení s odbornou literaturou jednotlivých období a jednotlivých oblastí.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009.