UCJITBP006 Composition 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UCJITBP006/A: Thu 16:25–17:59 PraPed, M. Quintiliani
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Italian (programme FPF, ITAL-bpk)
Course objectives (in Czech)
Cílem cvičení je rozvíjet dovednosti nutné pro stavbu složitého vědeckého textu. Sestavení bibliografie a webografie, sběr údajů, citace a poznámky. Prostřednictvím překladů a rozborů próz si student zvyká na typologické rozdíly mezi slovanskými jazyky a italštinou a zlepšuje schopnost využívat syntaktických prostředků. Během semestru student vypracuje několik krátkých psaných textů (překlady, výpisky apod.).
Syllabus (in Czech)
  • Témata předmětu: 1.–2. La scelta dell'argomento, la ricerca bibliografica e le fonti internet. 3.–4. Lo studio delle fonti e l'archivio degli appunti. 5. Riconoscere e tradurre i nomi propri, antichi e moderni. 6.–7. Lettura e traduzione di un testo specialistico di linguistica. 8.–9. Lettura e traduzione di un testo specialistico di letteratura. 10.–11. Lettura e traduzione di un testo specialistico di storia culturale. 12.–13. Il bilancio dello studio delle fonti e l'individuazione dei contenuti da trasmettere.
Language of instruction
Italian
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/UCJITBP006