UOSP011 První pomoc a medicína katastrof

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Cvičení 15 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Menšíková (cvičící)
Garance
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základy první pomoci v terénu, se specifickými postupy zachraňující život.
Osnova
 • Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Význam a zajištění první pomoci, stanovení priorit.
  1 Medicína katastrof, záchranný integrovaný záchranný systém, týmová spolupráce.
  1 Předlékařská první pomoc-poranění bodná, střelná bodná, sečná.
  1 Poranění zvířaty, uštknutí hadem. Základy obvazové techniky.
  1 Krvácení-vnitřní, vnější, arteriální, venózní, smíšené, šokové stavy.
  1 PP při dušení, utonutí.
  1 Poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami.
  1 Křečové stavy, fraktury.
  1 Závažná poranění - hlavy a centrálního nervového systému, páteře a míchy, krku, hrudníku, břicha, velkých kostí a kloubů a tlaková poranění.
  1 Závažné akutní stavy u dětí - akutní dechová nedostatečnost, febrilní křeče.
  2 Základy neodkladná resuscitace.
  1 Monitorování zdravotního stavu postiženého.
  1 Polohování a transport postižených.
  1 Překotný porod, první pomoc při mimořádných událostech, základy obvazové techniky.
Literatura
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Z. Problematika týraných dětí. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimální úspěšnost 80%
Po splnění stanovených kritérií k zápočtu - následuje:
Praktická a ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.