UOSP057 Rehabilitační ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. František Golla (přednášející)
Mgr. Šárka Plušková (cvičící)
Garance
MUDr. František Golla
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z oblasti ošetřovatelských postupů a rozšiřuje teoretické poznatky a praktické dovedností v oblasti fyzioterapie, která je nezbytnou součástí podpory zdraví a prevence vzniku komplikací při onemocnění.
Osnova
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Cíle a funkce léčebné tělesné výchovy.
  1 Skladba cvičební jednotky.
  1 Kondiční cvičení.
  1 Základy dechové gymnastiky - statická, dynamická.
  1 Základy relaxace - celková, lokální, ostatní formy relaxace.
  1 Pasivní pohyby a jejich význam . Aktivní pohyby a jejich význam.
  1 Základy fyzikální terapie a její význam, teploléčba, vodoléčba, inhalace.
  Obsah zaměření seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  1 Kondiční cvičení, využití různých forem kondičního cvičení u různých věkových skupin.
  1 Dechová gymnastika, praktický nácvik v různých polohách.
  1 Alternativní formy dechových cvičení.
  1 Nácvik změny polohy a polohování.
  1 Nácvik pasivních pohybu v různých polohách pacienta.
  1 Nácvik vertikalizace, typy chůze , využití opory .
  1 Nácvik relaxace.
  1 Nácvik jednotlivých výkonů z oblasti fyzikální terapie - klasická masáž, vodoléčebné procedury atd..
  2 (1) Vertikalizace, lokomoce, pomůcky k lokomočním aktivitám.
  2 (1) Polohování u různých typů onemocnění a úrazů.
Literatura
  doporučená literatura
 • KRISTOFORY, D. Rehabilitační ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností disability a zdraví. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1587-2. info
 • TROJAN,S.,DRUGA,J.,PFEIFFER,J.,VOTAVA,J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1296-2. info
 • WHO. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha:Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0592-3. info
 • HROMÁDKOVÁ,J. a kol. Fyzioterapie. Praha: Nakladatelství H&H, 2002. ISBN 80-8602-245-5. info
 • PODĚBRADSKÝ,J., VAŘEKA,I. Fyzikální terapie I. a II. díl. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-661-7. info
 • CAPKO,J. Základy fyziatrické léčby. Praha:Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-341-3. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Vybraná seminární cvičení zaměřením na uvedenou problematiku budou realizována v nemocnici. K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky, vizitka.
Prezentace vybraného tématu v seminárním cvičení
Úspěšné absolvování zápočtového testu (minimálně 80 % úspěšnost)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.