USESE0021 Diplomový seminář

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metodické vedení při koncipování závěrečné bakalářské práce. Studenti se budou individuálně nebo týmově podílet na analýze a řešení modelových situací souvisejících s řešením jejich závěrečných prací. Zároveň bude postupně konzultován text konečné podoby závěrečné bakalářské práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Seznam literatury a pramenů odpovídající tématu závěrečné bakalářské práce. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. info
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. info
  doporučená literatura
 • BOLDIŠ,P. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Dostupné na: Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197). Dostupné na: www.boldis.cz. info
 • Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. info
 • KUBÁTOVÁ, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: UP, 2002. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. info
 • BEČKA, J. Česká stylistika. Praha: SPN, 1985. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Zápočet bude udělen na základě splnění úkolů dle domluvy s vedoucím ZBP.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015.