USESEN023 Demografie středoevropského prostoru

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. Krystian Heffner
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí se základními problémy obyvatelstva zemí střední Evropy. Získají znalosti o významu demografických struktur pro hospodářský a společenský rozvoj států a regionů. Charakteristika demografické situace zemí střední Evropy jim umožní porozumět základům politiky vůči obyvatelstvu v těchto státech a podmínkám jejího vývoje. Přednášky jim pomohou porozumět strukturální politice Evropské unie ve vztahu k zemím střední Evropy, podmíněné obyvatelským potenciálem. Studenti se rovněž seznámí se situací obyvatelstva v zemích střední Evropy na pozadí celé Evropské unie.
Osnova
 • 1. Úvod do demografické problematiky, demografické modely.
  2. Charakteristika zemí střední Evropy na pozadí Evropské unie - obyvatelský potenciál států a jeho vývoj.
  3. Geneze aktuální demografické situace zemí střední Evropy.
  4. Struktura obyvatelstva zemí střední Evropy a její hospodářské a společenské důsledky.
  5. Přirozený přírůstek, podmínky jeho změny a prognózy.
  6. Demografické procesy a situace na trhu práce.
  7. Migrační procesy - základní podmínky, vnitřní a vnější migrace.
  8. Migrační procesy - srovnávací analýza zemí střední Evropy.
  9. Stárnutí obyvatelstva.
  10. Městské obyvatelstvo - urbanizační procesy a jejich důsledky.
  11. Vesnické obyvatelstvo - základní problémy.
  12. Demografické perspektivy střední Evropy v Evropské unii.
Literatura
  povinná literatura
 • NIESSEN, Jan - SCHIBEL, Yongmi - THOMPSON, Cressida Thompson (ed. Current immigration debates in Europe: a publication of the European Migration Dialogue. Brussels, 2005. info
 • OKÓLSKI, M. Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, PWE. Warszawa, 2004. info
 • BLOOM, D. E. - CANNING, D. - SEVILLA, J. Economic Growth and the Demographic Transition, Working Paper 8685, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research. Cambridge, 2001. info
 • Recent demographic developments in Europe. 2000. ISBN 92-871-4464-8. info
 • International migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. 1999. ISBN 92-871-3923-7. info
Informace učitele
Účast studentů na přednáškách, písemný test k ověření znalostí hlavních demografických problémů a základní problematiky obyvatelstva v zemích střední Evropy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014.