USESEN037 Politické strany a stranické systémy ve střední Evropě ve 20.století

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dana Hellová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává přehled o vývoji, činnosti a historii politických stran a jejich programů a stranických systémů ve střední Evropě ve 20. století. Bude sledován rozvoj politických hnutí, stran a ideologií a jejich proměny ve státech střední Evropy v období po od první světové války do nástupu komunistických režimů a počátků studené války na konci 40. let 20. století. Pozornost bude věnována též destrukci a úpadku politického stranictví v satelitních režimech sovětizované střední Evropy v epoše dvou politických bloků, prvních krizí a pokusů o reformu komunistických systémů ve střední Evropě od 50. let 20. století až do období pádu komunismu a počátkům jejich transformace po roce 1989.
Osnova
 • 1. Stav historického bádání o moderních politických stranách.
  2. Přehled a srovnání stranicko-politického spektra v zemích střední Evropy po roce 1918.
  3. Hlavní politické síly v ČSR 1918-1938.
  4. Program NSDAP a role A. Hitlera.
  5. Komunismus v meziválečné střední Evropě.
  6. Transfromace stranického systému ve druhé Česko-Slovenské republice.
  7. Politické strany a system národních a vlasteneckých front 1945-1948.
  8. Politické strany v Německu a Rakousku - od okupační spojenecké správy k upevnění demokracie.
  9. Perzekuce nekomunistických stran v sovětských středoevropských satelitech.
  10. Komunistické strany ve střední Evropě po roce 1945.
  11. Osudy demokratických stran v zemích střední Evropy v éře komunismu.
  12. Trendy ve vývoji politických stran střední Evropy po roce 1989.
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny Rakouska. Praha, NLN (2. vydání), 2007. info
 • HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006. Mezinárodní politologický ústav MÚ Brno, Brno, 2007. info
 • Křen, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. info
 • MALÍŘ, Jiří - MAREK, Pavel a kolektiv. Politické strany a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I. a II. díl. Nakladatelství Doplněk, Brno, 2005. info
 • STRMISKA, Maxmilián - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír - CHYTIL,. Politické strany moderní Evropy: Analýza stranicko-politických systémů. Praha, 2005. info
 • DAVIES, Norman. Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha, 2003. info
 • KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha, NLN, 2001. info
 • PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Praha: Academia, 2000. info
 • VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav. Východ : Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000. info
 • FIALA, Petr - HOLZER, Jan - MAREŠ, Miroslav - PŠEJA, Pavel. Komunismus v České republice. Masarykova univerzita, Brno, 1999. info
 • MÜLLER, Helmut. Dějiny Německa. Praha, 1995. info
 • BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie. Politický systém 1918-1938. Sociologické nakladatelství, Praha, 1992. info
 • Dějiny zemí Koruny české II. (1740 až 1989). Paseka Praha -Litomyšl, 1992. info
 • LIPTÁK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1860-1869. Praha, 1992. info
Informace učitele
Písemný esej k vybranému tématu nebo problému s využitím minimálně 5 zdrojů na téma schválené přednášejícím. Ústní zkouška zaměřená na ověření znalostí jak obecného kontextu, tak konkrétních reálií.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014.