UVSRPV0014 Marketing ve veřejné správě

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Soňa Harasimová (přednášející)
Ing. Soňa Harasimová (cvičící)
Garance
prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je podat přehled základních pojmů, metod a postupů využívaných obecně, jakož i specifika marketingu ve veřejné správě a veřejných službách. Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v marketingových přístupech. Pozornost se zaměří na aplikaci teorie potřeb, na problematiku marketingu ve veřejné správě, marketingový plán, marketingový výzkum a informační zabezpečení, marketingový audit a marketingový mix. Předmět je určen pouze studentům ÚVSRP.
Osnova


 • 1) Úvod do studia, základní pojmy
  2) Využití marketingu ve správě měst a obcí
  3) Prostředí obce, vymezení obce, segmentace zákazníků
  4) Marketingový informační systém a výzkum, shromažďování informací
  5) Chování zákazníka (PUBLIC), Marketingový mix
  6) Výrobek a služba (PRODUCT)
  7) Cena a distribuce (PRICE, PLACE)
  8) Propagace (PROMOTION), komunikační mix
  9) Lidé a procesy ? (PEOPLE, PROCESS)
  10) Partnerství a materiální prostředí
  11) Analýza SWOT, strategie rozvoje obce
Literatura
  povinná literatura
 • Halásek, D. Standardizace veřejných služeb. Ostrava: VŠB-TU, 2004. info
 • Foret, M. a kol. Marketing, základy a postupy. Praha: Computer Press, 2001. info
 • JANEČKOVÁ, L.- VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing měst a obcí. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-750-8. info
 • Vysekalová, Strnad. Základy marketingu. Praha: Fortuna, 1997. info
 • Hannagan, T. J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996. info
 • HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. ISBN 80-85424-83-5. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Analýza výkonů studenta
Informace učitele
Na teoretickou část předmětu navazuje seminář, kde budou studenti získané znalosti dokumentovat prostřednictvím seminárních prací .
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, léto 2006, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.