UOSP071 Ošetřování ran

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jana Kozubová, RN (cvičící)
Garance
Bc. Jana Kozubová, RN
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako praktický. Rozšiřuje poznatky a dovednosti v oblasti ošetřovatelské péče o akutní a chronické rány. Naučí studenty prakticky zvládnout odhad stupně onemocnění a aplikace vhodných ošetřovatelských zásahu.
Osnova
 • Obsahové zaměření seminářů a praktických cvičení :
  Počet hodin Témata
  1 Rány obecně, druhy ran, mechanismy vzniku. Proces hojení. Požadavky na výživu. Ošetřovatelský odhad a ošetřovatelská diagnostika u ošetřování ran, Lokální terapeutická opatření, celková terapeutická opatření. Suché ošetřování ran. Vlhké ošetřování ran. Požadavky na obvazový materiál dle typu rány.
  1 Ošetřovatelská péče o klienta s chirurgickou ránou. Ošetřovatelská péče o klienta s akutním traumatickým defektem.
  1 Infekce v ráně. Typy infekcí, ošetřovaní infikované rány.
  1 Dekubitus, mechanismus vzniku dekubitu, prevence, časná detekce. Stupně dekubitu a jejich závažnost pro organizmus.
  1 Ošetřovatelská péče o klienta s dekubitem dle stádia onemocnění
  1 Diabetická noha, predispozice pro vznik onemocnění, preventivní opatření, časná detekce
  1 Ošetřovatelská péče o klienta s diabetickou nohou dle stádia onemocnění. Bércový vřed, mechanismus vzniku, preventivní opatření, predispozice pro vznik onemocnění, časná detekce defektu . Ošetřovatelská péče o klienta s bércovým vředem dle stádia onemocnění
Literatura
  doporučená literatura
 • ZEMAN, M. A KOL. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2003. info
 • KUBICOVÁ, Ľ. A KOL. Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005. info
 • BUREŠ, I. Léčba rány: Care 3. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. info
 • KRIŠKOVÁ, A. A KOL. Ošetrovateľské techniky. 2. dopl.vyd. Martin: Osveta, 2006. info
 • RIEBELOVÁ, V., VÁLKA, J., FRANCŮ, M. Trendy soudobé chirurgie. Svazek 3. Dekubity. Prevence, konzervativní a chirurgická terapie. Praha: Galén, 2000. info
 • MONSPORTOVÁ, M. Hospicová péče. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • TOŠENOVSKÝ, P., EDMONDS, M.E. Moderní léčba syndromu diabetické nohy. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-261-7. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Úspěšné absolvování zápočtového testu, minimálně 80 % úspěšnostDalší komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.