UVSRPCD062 Anglický jazyk III

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Seminář 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Soňa Harasimová (cvičící)
Garance
Ing. Soňa Harasimová
Ústav veřejné správy a sociální politiky – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
UVSRPCD058 Anglický jazyk II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia předmětu Angličtina pro veřejnou správu 3 je, aby absolventi byli schopni vést rozšířenou komunikaci v odborné angličtině na témata vztahující se k jejich budoucí profesi, orientace v těchto tématech, stejně tak jako rozvoj jazykových dovedností obecné angličtiny. Důraz se bude klást na všechny oblasti studia jazyka: reading, listening, speaking, writing a především na část GRAMMAR. Jako doprovodný gramatický materiál bude sloužit testování podle certifikátu FCE - USE OF ENGLISH. U skupiny mírně pokročilých se budou dále rozšiřovat základní jazykové dovednosti a zvyšovat jazyková úroveň studentů. Důraz se bude klást na všechny oblasti studia jazyka: grammar, writing, listening, speaking a především na část READING. Jako doprovodný gramatický materiál bude sloužit testování podle certifikátu PET - READING. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Studenti získají základní znalosti a slovní zásobu z oblasti cestování a pobytu v hotelu, výukových technik a možnosti studování, Dále se bude umět orientovat v oblasti prodeje a marketingu, hovořit o kulturních událostech (např. filmu). Bude schopen popsat a vyjádřit osobní image a sebeprezentovat se na veřejnosti. Obecné dovednosti: Student bude umět vyjadřovat poměr a množství věcí, popsat budoucí děje od jistých po méně jisté, vyjádřit reálnou podmínku v budoucnosti, popsat věci, které jsou nutné, vhodné, zbytné nebo nejisté. Dále bude umět vyjadřovat budoucí plány a obecné predikce. Obecná způsobilost: Student bude schopen sestavit studijní plán a zvolit různé techniky studia, získá základní slovní zásobu pro vedení porad a schůzí, řízení lidských zdrojů, spolupráce s odborovými organizacemi a pracovními svazy. Testování podle testů FCE část USE OF ENGLISH (pokročilí). Testování podle testů PET část READING (mírně pokročilí). Kompetence: Student bude umět sdělit svůj názor a navrhnout řešení, bude schopen zařizovat služební záležitosti a provádět změny. Dále bude umět hovořit o událostech, které se uskuteční v nejbližších dnech a v blízké budoucnosti.
Osnova
 • 1. Business trips
  2. Staying in a hotel
  3. FCE Use of English - Part 1
  4. Learning styles and techniques
  5. FCE Use of English - Part 2
  6. Future plans
  7. FCE Use of English - Part 3
  8. Selling and sales
  9. Leading a meeting
  10. FCE Use of English -Part 4 and 5
  11. Personal image
  12. Managing people
Literatura
  povinná literatura
 • DIGNEN, B., FLINDERS, S., SWEENEY, S. English 365 for work and life Student´s Book 3. Cambridge: CUP, 2005. ISBN 978-0-521-54916-7. info
 • DIGNEN, B., FLINDERS, S., SWEENEY, S. English 365 for work and life Student´s Book 2. Cambridge: CUP, 2004. ISBN 978-0-521-75367-8. info
  doporučená literatura
 • IBBOTSON, M., STEPHENS, B. Business start- up 2. Cambridge CUP, 2006. ISBN 978-0-521-53469-0. info
 • LUQUE-MORTIMER, L. PET. Testbuilder. Oxford: Macmillan, 2005. ISBN 978-1-4050-6301-2. info
 • NORRIS, R. Ready for First certificate. Oxford: Macmillan, 2004. ISBN 0-333-97634-7. info
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účasti na konzultacích.
Úspěšné napsání testu dle gramatiky a slovní zásoby z vybraných lekcí z učebnice (nejméně 60%).
Úspěšné napsání testu FCE část USE OF ENGLISH nebo PET část READING (nejméně 60%).
Zápočet u kombinované formy - plnění aktivit, úspěšné napsání zápočtového testu.
Vyučující na témata, která nebyla v plném rozsahu odpřednášena, upozorní, aby si studující vyhledali v povinné literatuře nebo a e-learningových stránkách.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.