CVABKNJ4 Odborný jazyk německý 4

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKNJ4/01: Pá 22. 10. 11:25–13:50 A111, Pá 26. 11. 11:25–13:50 A111, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( CVABKNJ2 Profesní němčina 2 || CVABPNJ2 Profesní němčina 2 )
Student si může zapsat část 4., má-li splněny části 1., 2. a 3., případně studuje-li současně části 3. a 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne úrovně B 2 (SERR). Předmět je zaměřen především na šest vybraných kapitol z oblasti ekonomie, firem, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, trhu, marketingu, bank a peněz. V rámci přednášek se studenti budou zdokonalovat ve výkladu pojmů a gramatiky typické pro odborný jazyk. Pozornost bude rovněž zaměřena na odbornou slovní zásobu, definice a fráze, včetně schémat, grafů a dalších tabulek pro snadné zapamatování pojmů v cizím jazyce a současně pro strukturování znalostí ekonomické problematiky vůbec. Dále studenti budou v rámci přednášek aktivně pracovat s odborným textem jak v oblasti obsahové, tak gramatické, lexikální a překladové. Důraz bude také kladen na jazykové dovednosti čtení, psaní a mluvení ve výše uvedených ekonomických tématech.
Osnova
 • 1. Bedürfnisse
  2. Der Wirtschafskreislauf
  3. Güter
  4. Rechtsformen der Unternehmen
  5. Der Produktionsfaktor Arbeit
  6. Der Lohn
  7. Arbeitslosigkeit
  8. Der Markt
  9. Das Marketing
  10. Preise
  11. Vertriebswege
  12. Banken
  13. Die Börse
Literatura
  povinná literatura
 • Höppnerová Věra. Wirtschaftsdeutsch Aktuell. Praha, 2010. ISBN 978-80-86929-58-3. info
 • Fearns, A., Lévi-Hillerich. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-893-6. info
 • Eismann, V. Wirtschafts-Kommunikation. Berlin und München: Langenscheidt, 2004. ISBN 3-468-90471-1. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-12-2. info
 • Riegler-Poyet, M. und Koll. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Berlin und München: Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49846-2. info
 • Berger, J. a kol. Česko-německy a německo-česky hospodářský slovník. Praha, 1998. ISBN 80-85784-29-7. info
  doporučená literatura
 • Bobáková, H.L., Mozielowská, K. Cvičebnice profesní němčiny 1. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-642-7. info
 • Bobáková, H.L., Mozielowská, K. Slovník profesní němčiny. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-641-0. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ 1 semestrální práce,
4/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů.

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž18
Seminář6
Zápočet30
Celkem60
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/CVABKNJ4