CVABPIKO Interkulturní komunikace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Krystyna Heinz (přednášející)
Garance
PhDr. Krystyna Heinz
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh
St 8:05–8:50 VC010
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPIKO/01: St 8:55–10:30 VC010, K. Heinz
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na úspěšné uplatnění na mezinárodním trhu práce pomocí rozvíjení jejich interkulturní, sociolingvistické, komunikační a lingvistické kompetence. Zvláštní důraz bude kladen na vývoj kritického povědomí studentů souvisejícího se schopností hodnotit na základě explicitních kritérií, která jsou akceptována ve vlastní kultuře a v jiných kulturách. Tento přístup bude založen na analytickém přístupu ke kulturním fenoménům, jejich kontextu, povědomí své vlastní ideologické perspektivy a kulturních hodnot, jako lidská práva, náboženství atd., a také k potenciálnímu konfliktu mezi kulturami. Studenti budou vedeni k empatii, tj. k akceptaci odlišných systémů kulturních hodnot, a ke schopnosti zapojit se do mezinárodní obchodní interakce.
Výstupy z učení
Prezentace, portfolio dokumentů a ústní zkouška.
Osnova
 • A
  1. Organizace a kultura
  2. Náboženství a jejich dopad na interkulturní komunikaci
  3. Stravovací návyky v různých kulturách
  4. Rozdělení kultur
  5. Neverbální komunikace a její význam
  B
  6. Finská obchodní etika
  7. Španělská kultura a její specifika
  8. Svátky a rituály v turecké kultuře
  9. Ruská obchodní kultura
  10. Americký individualismus a japonská týmová práce
  11. Potenciál polského trhu a polské kultury
  12. Prezentace
  13. Opakování a příprava na zkoušku - interkulturní testy
  1. Organizace a kultura
  Definice kultury
  Kulturní a interkulturní povědoní
  Typy kultury

  2. Náboženství a jejich dopad na interkulturní komunikaci
  Kultura, myšlení a jazyk
  Kulturní hodnoty
  Světová náboženství
  3. Stravovací návyky v různých kulturách
  Domácí a cílová kultura
  Národní kuchyně jako odraz kulturních hodnot
  4. Rozdělení kultur
  Národní identita
  Rozdělení podle Hofsteda, Tropenaarse a Lewise
  5. Neverbální komunikace a její význam
  Neverbální disciplíny
  Kinezika - gesta s odlišným významem v různých kulturách
  6. Finská obchodní etika
  Povědomí o kulturních rozdílech týkajících se hodnot a postojů
  Obchodní komunikace s Finy
  7. Španělská kultura a její specifika
  Národní stereotypy, jejich zkoumání a překonávání
  Obchodní komunikace se Španěly
  8. Svátky a rituály v turecké kultuře
  Adaptace na cílovou kulturu, akulturace a kulturní šok
  Obchodní komunikace s Turky
  9. Ruská obchodní kultura
  Pověry
  Obchodní komunikace s Rusy

  10. Americký individualismus a japonská týmová práce
  Individualismus a kolektivismus
  Obchodní komunikace s Američany a Japonci
  11. Potenciál polského trhu a polské kultury
  Překonávání podvodu a korupce
  Obchodní komunikace s Poláky
  12. Prezentace
  Prezentace studentů a diskuse
  13. Opakování
  50 otázek ke všem tématů
Literatura
  povinná literatura
 • HEINZ, K. Intercultural Communication. Karviná: SU OPF, 2014. info
 • HEINZOVÁ, K. Intercultural Communication, updated edition. Karviná: OPF SU, 2007. ISBN 978-80-7248-5. info
 • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-885-6. info
  doporučená literatura
 • BORSHEY, J., SWAN, R. Crossing Cultures. 2007. ISBN 9788853609755. info
 • GIBSON, R. Intercultural Business Communication. Spain: OUP, 2002. ISBN 0194421805. info
Výukové metody
Přednáška, seminární výuka, případově studie.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly a ústní zkouška.
Informace učitele
Podmínkou přistoupení ke zkoušce je prezentace, seminární práce a 70% účast na seminářích.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/CVABPIKO