CVABPPOH Podnikání v hotelnictví

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:05–13:50 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPPOH/01: Út 13:55–15:30 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti podnikání, odpovídajícími právními normami. Dále bude rozebírána problematika založení podniku, jeho fungování, personalistika, strategie podnikání, s ohledem na prostředí v gastronomii, hotelnictví a lázeňství v České republice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy managementu a podnikání v hotelnictví;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční trendy v podnikání v hotelnictví;
- popsat faktory, jež ovlivňují podnikání v hotelnictví;
- aplikovat podnikatelské principy na praktický problém;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti podnikání. v hotelnictví;
- navrhnout podnikatelský plán.
Osnova
 • 1. Podnikatelské prostředí v hotelovém průmyslu.
  2. Podnikání v hotelnictví, podnikavost, integrační procesy v hotelnictví
  3. Charakteristika podnikatelského subjektu, jeho typy a vlastnosti
  4. Základní principy a právní aspekty založení podniku, činnosti podniku
  5. Formy podnikatelských struktur v gastronomii, hotelnictví a lázeňství
  6. Podnikatelský záměr
  7. Rizika podnikání
  8. Produkt v gastronomii, hotelnictví a lázeňství, jeho vlastnosti
  9. Kvalita produktu, standardy kvality, hodnocení kvality služeb v hotelnictví
  10. Řízení lidských zdrojů v hotelnictví
  11. Podnikatelská etika a společensky zodpovědné podnikání v podmínkách hotelnictví
  12. Analýza konkurence a formy spolupráce v hotelnictví
  13. Podpora podnikání v České republice
Literatura
  povinná literatura
 • RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské přístupy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3. info
 • KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. info
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů - základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. info
 • KOSMÁK, P. Hotelové podnikání a integrační procesy. Praha: VŠH, 2005. ISBN 80-86578-50-X. info
 • BERÁNEK, J. Provozujeme pohostinství a ubytování. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-86724-02-6. info
  doporučená literatura
 • NOVACKÁ, L. a kol. Cestovný ruch, udržateľnosť a zodpovednosť na medzinárodnom trhu. Bratislava: EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3475-8. info
 • INDROVÁ, J. a kol. Kvalita ve službách cestovního ruchu. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-245-1766-7. info
 • HASSANIEN, A., C. DALE a A. CLARKE. Hospitality Business Development. Oxford: Elsevier L.t.d., 2010. ISBN 978-1-85617-69-5. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Prezentace seminární práce
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Písemný test
Obhájení seminární práce
Informace učitele
Student musí zpracovat a obhájit seminární práci, 60% povinná účast na seminářích, průběžný test.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž41
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Celkem120
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/CVABPPOH