EVSBPREP Regionální ekonomika a politika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kamila Turečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět lze zapsat nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/17, pouze zareg.: 0/17
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obeznámit studenty se základními pojmy regionální ekonomiky a politiky, faktory lokalizace a umístění a projevy územně prostorových hledisek v ekonomii. Pozornost bude zaměřena na stanovení cílů a strategií regionální politiky a na identifikaci nástrojů, sloužících k zabezpečení těchto cílů. Součástí tohoto předmětu je rovněž výklad regionálních strategií hospodářské politiky v ČR, včetně stanovení priorit řešení v rozhodujících odvětvích současné ekonomiky a vazeb regionální politiky ČR na regionální politiku EU.
Osnova
 • 1. Základní pojmy regionalistiky
  2. Ekonomická úroveň regionů
  3. Faktory a motivace regionálních rozdílů
  4. Regionální rozvoj a jeho determinanty
  5. Teoretická východiska regionální ekonomie
  6. Metodologie regionálního rozvoje
  7. Regionální politika, principy a její cíle
  8. Nástroje regionální politiky
  9. Historický vývoj regionální politiky ČR
  10. Regionální politika ČR a operační programy
  11. Řízení regionálního rozvoje v ČR
  12. Evropská regionální politika
  13. Regionální a municipální orgány
  1. Region, regionalizace, regionalistika, regionalismus; zařazení do systému věd.
  2. Ekonomická úroveň, metody hodnocení ekonomické úrovně; faktory pro atrakci investorů; klasifikace regionů.
  3. Faktory pro vznik a prohlubování regionálních rozdílů (přírodní, socio-ekonomické, strukturální), typologie regionů, regionálních rozdílů.
  4. Teoretická východiska regionálního rozvoje, přístupy, metody, opatření.
  5. Teoretický základ, základní pojmy, základní dělení teoretických přístupů, uplatnění v praxi.
  6. Tvorba strategie, vize, cíle rozvoje regionu, SWOT analýza, tvorba profilu regionu, výběr kritických oblastí a formulace programu, programování.
  7. Cíle, opatření, možnosti podpory regionů.
  8. Nástroje finanční, nefinanční; administrativní, socio-psychologické nástroje; věcné a institucionální nástroje.
  9. Historický vývoj, faktory, vlivy, programovací období, opatření; analýza dokumentů, etapy regionální politiky.
  10. Cíle, nástroje, instituce; alokace zdrojů a jejich strukturace, operační programy.
  11. Instituce na různé hierarchické úrovni (obce, POÚ, ORP, kraje, NUTS, stát).
  12. Historický vývoj, etapizace, hybné síly regionální politiky, programovací období, příklady dobré praxe.
  13. Zákon o obcích, zákon o krajích.
Literatura
  povinná literatura
 • STEJSKAL, J., KOVAŘÍK, J. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2. info
 • WOKOUN, R. Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. info
 • PIKE, A., RODRIGUEZ POSE, A., TOMANEY, J. Local and Regional Development. London and New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0415357180. info
 • WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0517-7. info
 • MATOUŠOVÁ, Z., MACHÁČEK, J., POSTRÁNECKÝ, J., TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0052-3. info
 • ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika. Brno, 2002. ISBN 80-210-2767-3. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3. info
 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, J. Regional Economics and Policy. Oxford: Wiley-Blackwell, 2000. ISBN 978-0631217138. info
  doporučená literatura
 • CAPELLO, R., NIJKAMP, P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham: Edgar Elwar Publishing, 2010. ISBN 978-1849800846. info
 • BEČEK, M., ŘEHÁK, Š., TVRDOŇ, J. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4. info
 • PEET, R., HARTWICK, E. Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. New York: Guildford Press, 2009. ISBN 1606230654. info
 • PEET, R., HARTWICK, Elaine. Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives. New York, 2009. ISBN 1606230654. info
 • STIMSON, R. J., STOUGH, R. R., ROBERTS, B. H. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy. Berlin, Heidelberg, Springer, 2006. ISBN 978-3540348269. info
 • MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU, 2006. ISBN 80-248-1117-0. info
 • VITURKA, M. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do E. Praha, 2002. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, J. A KOL. Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno, 2001. ISBN 80-2102-506-9. info
 • HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: Repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. info
 • MAIER, K., ČTYROKÝ, J. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-644-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Zpracování a obhájení seminární práce v rozsahu 10 stran na vybrané téma z oblasti regionální politiky, ústní zkouška, účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných dané problematice.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž70
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem149
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.